Statsbudsjettet er tilnærmet status quo for HLF sin del. De aller fleste bevilgningene til forbundets satsingsområder er mer eller mindre videreført med samme beløp som i fjor. Det gjelder bevilgningene til Briskeby videregående skole og Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. Bevilgningen til HLFs hørselshjelpere videreføres med to millioner kroner.

Blodfattig budsjett

-Vi er skuffet. Det er et blodfattig budsjett uten noen tydelig retning for våre grupper. Vi er selvfølgelig glade for at det ikke er betydelige kutt, men tilsvarende skuffet over at det ikke er tegn til de reelle satsningene som kreves for å likestille hørselshemmede i samfunnet, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

-Å ha lik mulighet til å delta i samfunnet er en menneskerett. Derfor er vi glade for at regjeringens måte å omtale hørselshemmedes rettigheter på er tydeligere enn tidligere. Hvis dette faktisk skal gjenspeile politisk vilje og ikke bare være en festtale, burde dette ha kommet til uttrykk i kroner og øre.

Krever handling

-Det mest positive i årets budsjett er økte bevilgninger til Navs tolketjeneste. HLF går ut fra at dette gir flere og mer tilgjengelige skrivetolker.

Bevilgningen til høreapparater er foreslått til 814 millioner kroner, en økning på åtte prosent fra inneværende budsjett.

-Dette viser at regjeringen har tatt innover seg at det blir langt flere hørselshemmede i framtiden. Men dette må følges opp med konkrete tiltak innen helsetjenesten for å forsikre at folk faktisk får den hjelpen de trenger. Vi vil ha en økt helsesatsing. Så her forventer vi at det går et oppdrag til helseforetakene.

Fine ord – få tiltak

Universell utforming og tilrettelegging omtales med mange ord, men det koker ned til at regjeringen vil legge frem en ny handlingsplan på dette området i 2021.

-Det blir mange fine ord og få tiltak. Vi etterlyser en synlig politisk vilje for å sikre likestilling for hørselshemmede gjennom blant annet universell utforming, skape like forutsetninger for deltagelse i utdanning og arbeid, utvikling av talegjenkjenningsteknologi, økt bruk av tekstbasert informasjon og tilgjengelige helsetilbud, sier Morten Buan.

Kinobarna taper

For et år siden feiret HLF en seier da regjeringen bevilget 250.000 kroner til teksting av dubbede barnefilmer, via restmidler i budsjettet. Denne bevilgningen er ikke videreført, noe HLF vil ta opp i de kommende budsjetthøringene på Stortinget.