Eikholt kompetansesenter i Drammen har fått 495.000 koner til prosjektet «Idrettsglede for alle», med Rolf Lund som prosjektleder. Det skal legge til rette for at personer med kombinert nedsatt syn- og hørselsfunksjon/døvblindhet kan delta som publikum på kultur- og idrettsarrangementer. Prosjektet har valgt å sette søkelyset på deltagelse som publikum på fotballkamper, men understreker at det har stor overføringsverdi på mange andre arenaer.

Briskeby videregående skole i Lier har fått 513.000 kroner til å lagekortfilmen «Slik hører jeg», en film av og for ungdom ned nedsatt hørsel. Prosjektleder er Per Otto Dahl. Filmen skal gi ulike perspektiver og metoder til ungdoms refleksjoner om egen hørsel, og motivere ungdom til å informere sine omgivelser om eget hørselstap.

Stiftelsen Dam har i tildelingen Helse vår 2022 bevilget totalt 80 millioner kroner til 96 prosjekter. HLF er ansvarlig søker for de to prosjektene som er omtalt her.