Godø skriver masteroppgave ved Universitetet i Oslo, og hun vil undersøke hvordan det er å leve sammen med en hørselshemmet ektefelle eller partner, og hvordan man påvirkes av dette.

Etterlyser pårørende

Selve undersøkelsen består av to korte spørreskjemaer, som pårørende skal fylle ut to ganger med et par ukers mellomrom.

-Spørreskjemaene er oversatt fra engelsk, og det er viktig for meg og oppgaven min å få hjelp av pårørende til å kvalitetssikre spørsmålene. Jo flere som er med, jo bedre blir resultatet, sier Godø.

Vil du som pårørende være med på denne viktige undersøkelsen, så finner du spørreskjemaene her 

Undersøkelsen er åpen i to uker fra 13.02.19.

Behov for kunnskap

-Det finnes ikke noe spørreskjema på dette området i Norge i dag. Men flere studier viser at det å ha en hørselshemmet partner kan få store konsekvenser for den pårørende. Vi vet at pårørende er en utsatt gruppe, men vet ikke mye om i hvilken grad de påvirkes i ulike sammenhenger. Mitt håp er at god deltakelse i denne undersøkelsen kan gi grunnlag for at vi audiopedagoger med hjelp av et kvalitetssikret spørreskjema kan gjøre en bedre jobb, og at skjemaet og resultatet fra undersøkelsen kan bidra til større interesse for å forske på de pårørendes situasjon.

Over 50 år

Kriteriene for å være med i undersøkelsen er at både den hørselshemmede og den pårørende er over 50 år, den pårørende som skal svare på undersøkelsen må ha normal hørsel, og at den som svarer har en ektefelle eller partner med dokumentert hørselstap.

Her er et lite utvalg av spørsmålene:

*På grunn av partneren min sine hørselsvansker kommuniserer vi ikke spontant, og har heller ikke så mange samtaler om alminnelige ting som jeg skulle ønske.

*På grunn av partneren min sine hørselsvansker må jeg svare for ham/henne i gruppesamtaler.

*På grunn av partneren min sine hørselsvansker trekker jeg med bort fra ham/henne for å gjøre ting alene.

*Partneren min sine hørselsvansker gjør meg frustrert.

Alle påstandene i spørreskjemaet skal besvares på en skala fra «ikke problematisk» til «svært problematisk».

Du kan lese mer om HLFs arbeid for pårørende her.