Ole Kristian Hugøy
Ole Kristian Hugøy

Ole Kristian Hugøy (19), kasserer HLFU Sogn og Fjordane:

- Ungdom med nedsatt hørsel må tørre å bruke høreapparat! Dessverre synes mange det er flaut å høre dårlig og assosierer det med alderdom. En del tar av seg hørapparatet på skolen og blant venner, noe som gjør at de ekskluderer seg selv fra felleskapet og bare må jatte med fordi de ikke hører hva andre sier. Det er ingen skam å bruke høreapparat. Det bør være like selvfølgelig som briller. 

Solfrid Heiskel
Solfrid Heiskel

Solfrid Heiskel (69), observatør HLF Troms:

- Jeg vil kjempe for kortere ventetid til audiografer på sykehusene og et bedre tilbud til Cochlea Implantat -opererte. I dag fins ikke noe rehabiliteringsstilbud for voksne CI-opererte i vår landsdel, og vi må helt til Briskeby for å få hjelp. Som CI-operert vet jeg at man kan trenge tett oppfølging fra logoped til opptrening av taleforståelse og lytting. 

Terje Bartnes
Terje Bartnes

Terje Bartnes (68), HLF Trøndelag:

- Skolering og opplæring av tillitsvalgte i HLF er viktig for å kunne skape en god organisasjon. Det har jeg erfart gjennom mange år med annet organisasjonsarbeid. Som forholdsvis nyvalgt leder i HLF Levanger har jeg nå planlagt at vi kjører HLF-skolen som studiesirkel i laget. Det håper jeg skal bidra til at vi kan gjøre en god jobb som tillitsvalgte.

Raymond Andreassen
Raymond Andreassen

Raymond Andreassen (56), leder i HLF Bodø: 

- Jeg er spesielt opptatt av forebygging av hørselsskader, og her må arbeidet starte allerede i barnehagen. Når skaden er skjedd, er det allerede for sent. Jeg er særlig opptatt å komme i dialog med ungdommen. De går jo "alltid" rundt med musikk på øret og øreklokker og er mye på konserter og festivaler. Her er det viktig at HLF er på banen med både ørepropper og informasjon.  

Mette Strømstad
Mette Strømstad

Mette Strømstad (46), lærer, Bekkestua:

- Jeg er opptatt av å gi andre mer kunnskap om hvordan det oppleves å høre dårlig. Jeg forsøker å bidra til dette ved å være åpen om egne hørselsutfordringer, ved å tilegne meg mer kunnskap og ved å visualisere hvordan et hørselstap kan oppleves. Tenk deg at du sitter på et fly med dotter i ørene, i tillegg til flystøyen, og så skal du høre hva sidemannen sier. I mange hverdagssituasjoner kan nedsatt hørsel oppleves slik.

Wenche Hellesnes
Wenche Hellesnes

Wenche A. Hellesnes (47), nestleder i HLF Hordaland:

- Jeg har blitt mer bevisst på hvor viktig det er å øke kunnskapen der ute om hvordan nedsatt hørsel påvirker jobb, familieliv og fysisk helse. Nedsatt hørsel handler ikke bare om hørsel, det påvirker så mye annet i hverdagen. Jeg var på et lokalt kurs for yrkesaktive i fjor og lærte mye som jeg gjerne skulle visst for mange år siden. Det positive er at det fins mye fagkunnskap og gode kurstilbud, ikke minst på HLF Briskeby Kompetansesenter i Lier.

Sidsel Bull
Sidsel Bull

Sidsel Bull (74), kasserer i HLF Aust-Agder:

- År etter år ser jeg hvor viktig det er å stå på stands og snakke med folk under Hvert øre teller-kampanjen. HLFs hørselstesting bidrar til å forebygge og ufarliggjøre nedsatt hørsel og høreapparat. Unge og eldre som endelig tør å teste seg kan få påvist betydelige hørselstap hos oss. Med informasjon og testing kan vi gi folk et dytt, slik at de kommer seg til lege og ikke går med uoppdaget hørselstap i årevis. Dette må vi gjøre enda mer av!

Jan Torp Pharo
Jan Torp Pharo

Jan Torp Pharo (74), HLF Østfold:

-Å spre kunnskap om tinnitus er min store hjertesak. Tinnitus er årsaken til at jeg har engasjert meg i HLF, og jeg håper at jeg som likeperson kan gi andre håp og hjelp. Jeg har lært å leve med tinnitus uten å være plaget og vet hvor viktig det mentale arbeidet er. Teknologien kan ikke hjelpe oss, slik den kan for høreapparatbrukere, så vi må bruke andre teknikker.

Torun Winnem Botten
Torun Winnem Botten

Torun Winnem Botten (59), sekretær i HLF Vestfold:

-Jeg brenner for å forebygge hørselsskader hos barn og unge. Som likeperson for CI-brukere er jeg også opptatt av åpenhet blant oss som har nedsatt hørsel. Da oppnår vi respekt og økt forståelse, noe jeg har erfart på egen arbeidsplass. Jeg er også veldig begeistret for de mange gode kursene på Briskeby Kompetansesenter. Lenge leve Briskeby!