TEKST og FOTO Bjørg Engdahl

Fra et lite cellekontor hos bedriftshelsetjenesten Stamina Helse i Trondheim bistår Lauvsnes arbeidstakere i mange ulike bransjer. Et økende antall jobber nå hjemmefra, slik de blir rådet til av Trondheim kommune. 

Sårbar hørsel

Når fysiske møter blir erstattet av digitale møter på Skype, Teams, Zoom og andre plattformer, blir hørselen en sårbar faktor, vet Lauvsnes. Hun har spisskompetanse på feltet, både faglig og privat. Som femåring begynte hun med høreapparat, og rett før koronanedstengingen fikk hun operert inn cochleaimplantat (CI) på høyre side.

-Når folk sier at de sliter med onlinemøter, skjønner jeg problemet. Dårlig lydkvalitet er én ting. Vi som er avhengige av munnavlesning, må se den som snakker. Små kamerabilder av møtedeltakerne er da til liten hjelp, sier Lauvsnes, som i tillegg til å være fysioterapeut har tittelen HMS-rådgiver (Helse, Miljø, Sikkerhet).

SMITTEVERN. De få gangene kollegene nå møtes fysisk, gjelder to viktige ting: Mikrofonene skal frem, og de må sprites nøye før og etter bruk.
SMITTEVERN. De få gangene kollegene nå møtes fysisk, gjelder to viktige ting: Mikrofonene skal frem, og de må sprites nøye før og etter bruk.

Viktig med kunnskap

Veiledning, både av arbeidsgiver og ansatt, er en del av prosessen når arbeidsoppgaver og arbeidsplass skal tilrettelegges på grunn av nedsatt hørsel. Hvilke lover og regler gjelder, og hva fins av tekniske hjelpemidler? Lauvsnes fremhever Hjelpemiddelsentralen i Trondheim som en god og viktig samarbeidspartner.

- Økt kunnskap om støyskjerming og andre tilretteleggingsmuligheter er én side av saken. Like viktig er det at kollegene forstår hva nedsatt hørsel krever av strev og ekstraarbeid. Dette handler om å ha klare kjøreregler og å vise hensyn. «Snakk én og én om gangen. Snakk tydelig. Bruk mikrofon». Tre enkle ting, men du verden så fort å glemme, enten vi er fysisk samlet eller har nettmøter.

Anbefaler skrivetolk

Lauvsnes anbefaler hørselshemmede å bruke den viktige ressursen skrivetolk, som både kan bistå under digitale møter og fysiske møter. Skrivetolkene oversetter tale og lyd til skrift og er en gratistjenesten hørselshemmede kan søke om via Nav Hjelpemiddelsentral.

Les hvordan du bestiller skrivetolk gjennom Nav

Tilbyr hjemmeøvelser

Koronapandemien har krevd mye nytenkning og nye rutiner, også i bedriftshelsetjenesten. Trygg avstand og smittevern er mantraet for alt som foregår. Lauvsnes holder to meters avstand til alle hun møter ansikt til ansikt på befaringer og bedriftsbesøk. Mye av dialogen skjer via e-post.

Før koronaen pleide Lauvsnes å samle ansatte hos sine bedriftskunder til energipauser, der hun instruerte i ulike øvelser og avspenning. På grunn av smittevern må hun nå «fjernundervise» fra egen stue eller kontor.

Stress og smerter

- Mange har fått muskel - og skjelettplager og "koronarygg". De sitter for lenge av gangen på dårlig tilrettelagte hjemmekontorer i forkjærte, ensidige arbeidsstillinger foran små PC-skjermer. Særlig for hørselshemmede, som ofte sliter mye med nakke og skuldre fra før, er det kjempeviktig med jevnlige pauser, forebyggende øvelser og avspenning. Usikkerhet rundt egen jobbsituasjon, uklare roller eller oppgaver, kan for mange skape ekstra stress. Det er klar sammenhengen mellom stress og smerter, så også her er fysisk aktivitet, variasjon og pauser viktig.

Samme krav til hjemmekontor

Lauvsnes understreker at kravene til arbeidsmiljø er de samme på hjemmekontor som på arbeidsplassen, og at det fins en egen forskrift om hjemmekontor i Arbeidsmiljøloven.

-Uansett hvor jobben blir utført, gjelder de generelle krav til arbeidsmiljøet. Bedrifter og ledere har ansvar for å sikre helsefremmende hjemmekontorer med et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk, psykososialt og organisatorisk. Å sende hjem utstyr fra jobb til hjemmekontor er én måte å sikre dette på.

Be om hjelpemidler

-Hvilke råd har du til hørselshemmede på hjemmekontor?

- Sørg for å ha et hjemmekontor som er mest mulig ergonomisk tilpasset med riktig utstyr. Hev-senkebord, stol, skjerm og tastatur kan kanskje skaffes fra arbeidsplassen. Ta også kontakt med Hjelpemiddelsentralen, slik at du kan få sjekket ut mulighet for hjelpemidler som kan koples opp til datamaskin og høyttaler til onlinemøter. Et annet tips er å be om møtereferater eller at møter tas opp, slik at du kan få repetert i etterkant, sier Lauvsnes.

Les også Tre av fire har ikke tilrettelegging på jobb