HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) lanserte onsdag 3. juni sin årlige Hvert Øre Teller-kampanje, i år i en digital versjon på grunn av koronakrisen. Tema er forebygging av hørselsskader hos barn og unge.

På oppdrag fra HLF har Norstat gjennomført undersøkelsen "Lyd på øret" blant unge mellom 15 og 25 år, med hovedvekt på aldersgruppen 15 til 19. Her har de svart på en rekke spørsmål om bruk av hodetelefoner/headset og ørepropper/earpods, lydnivå og eventuell frykt for hørselsskader.

Kampanjen fikk stor oppmerksomhet i NRK i flere sendinger i løpet av lanseringsdagen. Flere lokalaviser viet plass til artikler om unges bruk av hodetelefoner og ørepropper, og hvilke livsvarige hørselsskader de står i fare for å pådra seg med for mye og for høy musikk rette på øret.

Maks volum på øret

Undersøkelsen viser at bruken av hodetelefoner og ørepropper er svært stor, og at mange unge er bekymret for hørselsskader. Men ikke alle tar hensyn til dette. 15 prosent anslår at de har maks volum på øret i over én time hver dag, mens tre prosent har volumknappen på maks styrke mer enn tre timer daglig. 

En undersøkelse gjort blant foreldrene viser at over halvparten av dem ikke vet hvor høy lyd barnet bruker. 

DEMPER IKKE. Bare to av fem unge demper lyden når den er for høy, vel vitende om at høy lyd rett på øret kan skade hørselen.
DEMPER IKKE. Bare to av fem unge demper lyden når den er for høy, vel vitende om at høy lyd rett på øret kan skade hørselen.

Over syv timer daglig

Én av fem unge bruker hodetelefoner mer enn syv timer per dag i aldersgruppen 15 -19 år. Én av fire tar ikke pauser, og én av fem sover jevnlig med hodetelefoner på.

Kun to av fem demper lyden når den er for høy. Samtidig er fire av fem bekymret for at høy lyd kan gi hørselsskader.

Se årets kampanjefilm for Hvert Øre Teller:

Liten bevissthet

HLFs generalsekretær Henrik Peersen er glad for at ungdom flest vet at støy kan gi hørselsskader.

-Dessverre ser vi at dette ikke gjenspeiles i praktisk handling, særlig når det kommer til bruk av hodetelefoner. Ungdom ser ut til å være flinke til å beskytte hørselen på konserter. At også hodetelefoner kan gi hørselsskader, er de ikke like bevisst på. Dette er særlig bekymringsfullt når vi ser hvor utbredt bruk av hodetelefoner er blant unge.

Oppsiktsvekkende

Peersen mener det er alarmerende at én av fem tenåringer bruker hodetelefoner mer enn syv timer hver dag. WHO (Verdens helseorganisasjon) har satt en føre var-grense på maks seks timer per dag. WHO anslår at 1,1 milliard unge på verdensbasis står i fare for å påføre seg varige hørselsskader som følge av musikk på øret.

-Det er også bekymringsfullt at mange sovner med hodetelefonene på. Bruken av hodetelefoner er vanskelig for foreldre å kontrollere, så her er vi avhengig av at ungdommen selv forstår viktigheten av å dempe lyden og ta pauser, sier Henrik Peersen.

BEKYMRET. Foreldre er bekymret for barnas hørsel, men over halvparten vet ikke hvor høyd lyd de bruker i hodetelefonene.
BEKYMRET. Foreldre er bekymret for barnas hørsel, men over halvparten vet ikke hvor høyd lyd de bruker i hodetelefonene.

Foreldre har liten oversikt

91 prosent av de spurte foreldrene har barn som bruker hodetelefoner og ørepropper, og 94 prosent vet at høy lyd rett i øret kan gi akutte hørselsskader. 13 prosent opplyser at barna har lyd på øret i syv timer eller mer per dag. Blant foreldre med barn i alderen 17-20 år anslår 25 prosent det samme. 

53 prosent av foreldrene mener at de har liten oversikt over hvor høy lyd har på hodetelefonene. For gruppen seks til ti år er tallet 35 prosent.

Les mer om årets Hvert Øre Teller-kampanje