Tekst og foto Tor Slette Johansen

Nå kan du teste din egen hørsel med den nettbasert www.hørselstesteren.no. Den finnes også som app i iTunes og Google Play under navnet Hørselstesteren. Hørselstesten gir alle mulighet til å teste hørselen sin enkelt og diskret.

- En lavterskel hørselstest på norsk uten kommersielle bindinger har vært en mangelvare. Vi håper at flest mulig vil ta hørselstesten og at de som trenger det oppsøker hjelp. Testen vil forhåpentligvis bidra til økt bevissthet om hørsel, sier prosjektleder Chris Lyngaas i HLF.

Testen er utviklet av Forskningsinstituttet Hørselsbrønn i Sverige – eid av HLFs søsterorganisasjon HRF – og baserer seg på forskning fra Karolinska Institut i Sverige. Den er en tale i støy-test der man skal oppfatte ord med støyende bakgrunnslyder. Metoden er pålitelig og velprøvd.

Testen er «oversatt» til norsk i samarbeid med professor Jon Øigarden ved audiografstudiet ved NTNU. Testen gjør bruk av Øigardens oppdaterte norske taleaudiometri og går ut på å kjenne igjen et sett med ti vanlige norske flerstavelsesord i støy.

-Dette er ikke en fullverdig hørselstest som den audiografene foretar, men gir like fullt en indikasjon på om du bør oppsøke fagpersonell for en grundigere undersøkelse, sier Lyngaas.

Utviklingen av testen er støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

Du kan lese mer om hørselstesten her