Årets HLF Briskebykonferanse, som ble arrangert i Oslo 25. og 26. oktober, hadde temaet "Hørsel hele livet" - med særlig fokus på eldre. Landets fremste fagfolk innen hørselsfeltet belyste her såvel konsekvenser av hørselstap, som ulike måter å forebygge hørselstap og følgekonsekvenser på.

Flere med demens

Forskningssjef Geir Selbæk og fagsjef Ellen Melbye Langballe ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse fokuserte på demens. De viste til nyere forskning som viser at hørselstap er blant de viktigste risikofaktoren for utvikling av demens.

På verdensbasis er det i dag cirka 40 millioner mennesker som har demens, mens det i 2050 vil være over 100 millioner med denne hjernesykdommen. Og mens drøyt fem prosent i alderen 75-79 år har utviklet demens, er prosentandelen over 40 prosent i aldersgruppen 90+.

Det er en større andel demente i for eksempel Kina enn det er i Norge. I Norge er det i dag mellom 70.000 og 100.000 demente, og frem mot 2050 vil antallet fordobles. Statistikk viser riktignok en nedgang i andelen eldre som får demens, men på grunn av økt levealder vil det totale antall stige fordi vi blir stadig flere eldre her i landet.

Sammensatt bilde 

- Demens er ikke noe som plutselig oppstår. Det kan ta lang tid fra eksponeringen av demens skjer til man utvikler demens. Derfor er forebygging viktig, påpekte Selbæk og Melbye Langballe. De la frem elleve faktorer som elementer i forebyggingen av demens:

  • Utdanning
  • Depresjon
  • BMI/vekt
  • Hørsel
  • Blodtrykk
  • Fysisk aktivitet
  • Sosial aktivitet
  • Røyking
  • Alkohol
  • Diett

- Dette er et sammensatt bilde, og faktorene spiller sammen. Utdanning og mental aktivitet gir kognitiv stimuli, bruk av høreapparat, sunt kosthold og fysisk og sosial aktivitet kan bidra til å redusere utviklingen av demens. Røyking og alkohol derimot har motsatt effekt.

Rehabilitering

Seniorforsker Jorunn Solheim ved Lovisenberg Diakonale Sykehus viste i sitt foredrag til  hørselsrehabiliteringen som drives ved sykehuset. Målet er å hjelpe hørselshemmede til å bedre sine funksjonsmuligheter, kompensere for hørselsnedettelsen og få hjelp til å håndtere vanskeligheter som hindrer full deltakelse i samfunnet.

Du kan lese mer om eldre med hørselstap i Din Hørsel her

Les også: Dropper høreapparat tross nedsatt hørsel