Hovedforklaringen på nedgangen er at det er innført krav om hørselsvern på skytebanene, skriver bladet Jeger.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i en nylig publisert studie tatt utgangspunkt i Helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt), hvor de har studert sammenhengen mellom jakt og skyting i to grupper med 20 års mellomrom.

Støy, skyting, jakt, jegere
HØRSELSVERN. Obligatorisk bruk av hørselsvern ved landets skytebaner har bidratt til en halvering av hørselstap hos jegere og skyttere. Foto. Aftenposten

Utsatt gruppe

Jakt- og sportskyting anses for å være en av de største risikofaktoren for støyrelaterte hørselsskader utenfor arbeidslivet.

Det er gjennomført en rekke forebyggende tiltak, som obligatorisk jegerprøvekurs, der det er fokusert på bruk av hørselsvern, obligatorisk bruk av hørselsvern ved alle sivile skytebaner, støydemping av standplasser, elektronisk skiveanvisning, samt bruk av hørselsvern og lyddempere under jakt.

Beskyttelse viktig

- Mens hørselstapet forbundet med jakt og skyting i 1998 var 4,5 desibel (dB), var det redusert til 2,8 dB i 2018. Det betyr at hørselstapet er nesten halvert, sier FHI-forsker Bo Engdahl til Jeger. Han understreker samtidig at bruk av hørselsvern fortsatt er viktig ettersom jakt og sportsskyting er en ikke ubetydelig risikofaktor for hørselstap.