Lang ventetid på time hos audiografer for justering av høreapparatet frustrerer mange høreapparatbrukere. Ytterst få er i stand til å foreta justeringer selv, og må ha hjelp. Som tar tid. 

-Vi har utviklet ReSound Assist som en funksjon i vår Smart 3D-app som gjør det mulig for høreapparatbrukere å komme i direkte kontakt med audiografen. Brukeren forklarer skriftlig hva han eller hun har utfordringer med, og audiografen kan gjøre justeringer online, sier daglig leder Bredo Berge i GN Hearing Nordic.

NY TJENESTE. Daglig leder Bredo Berge i GN Hearing Nordic (t.v.), salgssjef Atle Nerland og fagansvarlig audiograf Øystein Nesheim i GN Hearing Norge og markedskoordinator Geir Westad i GN Hearing Nordic håper ReSound-appen snart kan tas i bruk.
NY TJENESTE. Daglig leder Bredo Berge i GN Hearing Nordic (t.v.), salgssjef Atle Nerland og fagansvarlig audiograf Øystein Nesheim i GN Hearing Norge og markedskoordinator Geir Westad i GN Hearing Nordic håper ReSound-tjenesten snart kan tas i bruk. (Foto Tor Slette Johansen)

Audiografenes jobb

Systemet er imidlertid ikke klart for bruk ennå, ettersom det ikke er avklart hvilke takster audiografene kan kreve for dette arbeidet.

-Vi har ikke fått noen avklaringer ennå, men forventer at dette vil bli prioritert fra myndighetene i sammenheng med effektivisering av høreapparatformidlingen, som igjen gir mer tid til rehabilitering. Vi ønsker på ingen måte å gå audiografene i næringen og har full respekt for deres profesjonalitet på dette området. Vi vil derfor avvente til alt det formelle og økonomiske er på plass, og sikre at det ikke strider mot reglene for personvern, før vi setter i gang, sier Berge.

Enkle justeringer

Tekniske løsninger som gjør den enkelte bruker i stand til å gjøre mer selv, er på full fart inn i hørselsindustrien. Utstrakt forskning skal bidra til bedre høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler og nye og bedre metoder for selvhjelp.

-Denne nye funksjonen i appen er en tilleggstjeneste til det arbeidet audiografene gjør i dag. Vi er på ingen måte ute etter å ta fra dem jobben. Dette handler om enklere tjenester, som for eksempel å koble til telespolen når dette i utgangspunktet ikke er gjort. Med denne funksjonen kan dette gjøres på få minutter, i stedet for å vente i uker eller måneder på time hos audiografen.

ONLINE-HJELP. Via programmet Resound Assist kommer høreapparatbrukeren i kontakt med audiograf.
SMART 3D-APP. Via programmet Resound Assist kommer høreapparatbrukeren i kontakt med audiograf

Slipper lang ventetid

ReSound mener en kort online justering vil frigjøre tid ved at man kan redusere antall fysiske konsultasjoner og dermed få bedre tid til de brukerne som krever større tilpasninger.

-Ikke minst for den enkelte bruker vil dette få klare fordeler. Brukerne kan spare masse tid på lange reiser, penger og ikke minst ventetid.

Undersøkelser i Danmark viser at 75 prosent av brukerne justerer lyden mer enn én gang, 30 prosent mer enn tre ganger. Det er jo et faktum at man nødvendigvis ikke treffer 100 prosent riktig lydbilde ved første tilpasning.

- I sum tror vi denne metoden vil være et pluss for alle, og særlig for brukeren som kan få best mulig nytte av høreapparatene sine. Og vi unngår at de havner i skuffen, sier Bredo Berge.

Leder av Audiografforbundet Håvard Ottemo Paulsen sier i en kommentar at forbundet ser et stort potensial i digital fjernjustering. Samtidig understreker han behovet for et system som ivaretar personvernreglene.