HLFs landsmøte arrangeres hverrt tredje år, og er forbundets høyeste organ. Drøyt 150 delegater, gjester, observatører og ansatte fyller store deler av Sundvolden Hotel på Ringerike. Landsmøtet skal vedta nytt handlingsprogram, ulike forslag skal diskuteres og stemmes over, årsberetning og regnskap skal godkjennes, og nytt styre, som skal lose organisasjonen inn i 2020-årene, skal velges.

Fagbladet Din Hørels nye nettavis dinhørsel.no følger forhandlingne tett og rapporterer de viktigste sakene fortløpende.

Startskuddet for landsmøtet gikk allerede i  dag i Lier utenfor Drammen, da HLF Briskeby Kompetansesenter arrangerte fagdag med informasjon om alle sider ved HLF Briskebys mangeartede virksomhet - fra videregående skole til tilbud innen rehabilitering og utadrettet tjeneste (RUT).

Et ekstra pluss under fagdagen var utvilsomt da HLF Oslos leder Knut Magne Ellingsen fikk æren - og ikke minst gleden - av å klippe snoren til Briskebys nye balanseløype.  En løype HLF Oslo sterkt har bidratt til økonomisk gjennom sin gave til HLF Briskeby under lagets 100 års jubileum i fjor.

Her kan du se film fra dagens fagdag https://youtu.be/6ZlM36I0xl0