Det norske arbeidslivet er ikke lagt godt nok til rette for hørselshemmede, enten de er høreapparatbrukere, sliter med ubehandlet hørselstap eller plages med tinnitus og meniere. Det handler om flere hundre tusen mennesker i sin beste alder. Manglende forståelse for og kompetanse om nødvendig tilrettelegging må regjeringen og partene i arbeidslivet ta sin del av skylden for, mener HLF.

I en resolusjon vedtatt på HLFs landsmøte i slutten av juni ber HLF at regjeringen og partene i arbeidslivet sikrer et godt arbeidsmiljø for alle. Her er resolusjonen:

 Et hørselsvennlig arbeidsliv gir økt deltakelse

"Det er rundt 100 000 høreapparatbrukere som er tilknyttet det norske arbeidsliv. Beregninger sier at ytterligere 100 000 i yrkesaktiv alder hører så dårlig at de kunne hatt nytte av høreapparat. I tillegg er det mange som sliter med tinnitus, meniere og andre hørselsrelaterte diagnoser.

Mange skjuler at de hører dårlig. Det kan oppleves som vanskelig å formidle til arbeidsgiver og kollegaer hvordan hørselstapet oppleves, og hva en trenger av tilrettelegging. Selv med høreapparat og andre hjelpemidler vil hørselshemmede slite i støyfulle omgivelser, også i lydmiljø som normalthørende vil karakterisere som svak summing.

Hørselshemmede er i større grad sensible for bakgrunnsstøy, og vil av den grunn kjenne seg slitne både fysisk og mentalt, ikke minst etter arbeidstid. Dessuten blir selve arbeidsutførelsen for den hørselshemmede – som telefonsamtaler eller samtaler med en kollega – vanskeligere i støyfulle og summende miljø.  Frykt for å misforstå i kommunikasjonen på jobben kan føre til passivitet og sosial tilbaketrekking. Dette kan videre føre til stagnasjon når det gjelder både faglig- og lønnsmessig utvikling.

Konsekvensene for den enkelte kan bli sykemeldinger og tidlig avgang fra arbeidslivet. Dette kan forebygges ved å etablere en inkluderende og aktiv arbeidslivspolitikk for hørselshemmede. Myndighetene bør ha mer målrettede virkemidler for å trygge arbeidsgivere og arbeidstakere, og tilpassende ordninger. Informasjon om muligheter og ulike tiltak samt holdningsskapende arbeid er viktig. Forutsigbarhet, trygghet, tilrettelegging (både av selve arbeidsplassen og arbeidsoppgaver), tilgang på hjelpemidler samt rehabilitering og mestring, er viktige faktorer for arbeidsdeltakelse for hørselshemmede. Fremtidens arbeidsmiljø må også forebygge og hindre at arbeidstakere risikerer hørselsskader og utsettes for farlig støy.

HLF ber regjeringen og partene i arbeidslivet sørge for et hørselsvennlig arbeidsliv som hindrer utstøting og sikrer et universelt og inkluderende arbeidsmiljø."

Du kan lese mer om temaet her