Den 46 år gamle trønderen fra Stjørdal har sittet fast på Stortinget siden 2013, den siste perioden som Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Før det var hun vararepresentant i to perioder. Kjerkol er også leder i Trøndelag Arbeiderparti.

Hun har sin utdannelse fra NTNU, hvor hun tok en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med fordypning i psykologi, og har også studert drift og vedlikehold av IT-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kjerkol, Ingvild, Ap, helseministwer
HLF-MØTE. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og HLFs forbundsleder diskuterer hørsel under et Hvert Øre Teller-arrangement. Foto. Bjørg Engdahl

Går for hørselsplan

Som helsepolitisk talsperson på Stortinget har hun ved flere anledninger tatt til orde for en bedre hørselsomsorg i Norge.

«Hvis det er slik at vi må ha en hørselsplan for å få forbedret dagens hørselsomsorg, så vil Arbeiderpartiet kreve en nasjonal hørselsplan. (dinhorsel.no juni 2018)

Det siste eksemplet er da Ap, Sp, SV, Rødt og MDG fremmet et presentantforslag om en å utarbeide en helhetlig nasjonal hørselsplan. Forslaget ble imidlertid nedstemt av de borgerlige partiene i vår.

«Når vi vet hvor mange som har og vil få nedsatt hørsel, snakker vi om noe som er så vanlig at samfunnet må være innrettet for å håndtere det. (dinhorsel.no oktober 2018)

-Arbeiderpartiet og påtroppende helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol har i forrige stortingsperiode uttrykt en bekymring for hvordan hørsel som helseutfordring følges opp, og vi har klare forventninger om at en nasjonal hørselsplan prioriteres og tiltak settes ut i livet, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm.

merete, orholm, politisk sjef, HLF
FORVENTNINGER. HLFs politiske sjef Merete J. Orholm har store forventninger til den nye helseministeren.

Bretter opp ermene

-Sammen med helse- og omsorgsministeren skal vi brette opp ermene og utarbeide verdens beste hørselsomsorg. Regjeringen må ta inn over seg hørsel som en folkehelseutfordring.

-En million nordmenn har utfordringer med hørselen. En stadig eldre befolkning møter ventetider opp mot et år ved hørselssentralene, og de møter manglende kunnskap og mestringstiltak for å ta i bruk høreapparat og lære seg å leve med nedsatt hørsel.

Kjerkol, eldre, helseminister
ELDRE. Også eldrebølgen blir en utfordring for den nye helse- og omsorgsministeren. Her holder hun et foredrag under Briskebykonferansen i 2018 om fremtiden for eldre med en hørselsutfodring. Foto. Bjørg Engdahl

Flere viktige statsråder

-Regjeringsplattformen fremhever at fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Det skal være fagfolk i front, forebygging skal prioriteres og at regjeringen skal lytte til pasientene. Det er bra, men nå er det på tide at landets hørselshemmede blir lyttet til, sier Merete J. Orholm.

Her er flere statsråder som vil arbeide med spørsmål av betydning for hørselshemmedes livskvalitet: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), arbeids- og inkluderingsminioster Hadia Tajik (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mog kultur- og likestillingsminister: Anette Trettebergstuen (Ap).