Den etter hvert tradisjonelle Arendalsuka er blitt et must for politikere, lobbyister og frivillige organisasjoner som vil skape blest om seg selv og sitt arbeid. Så også i år, hvor stortingsvalget og Afghanistan er sentrale temaer i det nasjonale nyhetsbildet.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er igjen på plass i sørlandsbyen med egen stand. Her kan alle som ønsker teste hørselen med hjelp av erfarne audiografer, og mange lokalt frivillige og fast ansatte i HLF informerer spørrelystne om ulike sider ved det å ha en hørselsutfordring. Flere sentrale og lokale politikere har også i år tatt seg tid til testet hørselen, i likhet med mange andre interesserte.

HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) har arrangert møte om "Ungdom med nedsatt hørsel - når lærernes stemme ikke er nok", blant annet basert på forskningsrapporten "Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede", som ble lansert før sommerferien.