Høreapparatets verdi står i fokus under HØT-kampanjen som starter 21. september. Planleggingen av den nasjonale kampanjen er allerede i full gang, og nå ønsker HLF hjelp fra høreapparatbrukere. 

-Vi ønsker å presentere et mangfold av historier når det gjelder kjønn, alder, kultur og bakgrunn. Målet er å vise hvor vanlig det er å bruke høreapparat og få frem hvilken forskjell dette hjelpemiddelet gjør i folks hverdag. Basert på historiene vi får inn vil vi velge ut ti personer som skal fronte kampanjen vår, og de vil etter hvert vil bli godt synlige i ulike medier, opplyser Ellen Sagen, prosjektleder for HØT-kampanjen. Fristen for å sende inn historier er 11. juni, og du kan lese mer om kampanjen her.