Bakgrunnen er at koronaepidemien i lang tid har satt både HLFs egne likepersoner og mange audiografer og servicepersonell på sidelinjen.

PROSJEKTLEDER. HLFs fagsjef hørsel, Steinar Birkeland, mener det er et udekket behov for informasjon til hørselshemmede. Foto. Bjørg Engdahl.
PROSJEKTLEDER. HLFs fagsjef hørsel, Steinar Birkeland, mener det er et udekket behov for informasjon til hørselshemmede. Foto. Bjørg Engdahl.

Systematisering

Med 150.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam har HLF på kort tid utviklet et nytt nettsted for bruk og stell av høreapparater.

-Vi har samlet, systematisert og tilgjengeliggjør nå informasjon og helsepedagogisk materiell som eksisterer. Dette har tidligere vært spredt på mange ulike plattformer og ikke alltid lett tilgjengelig, sier HLFs fagsjef hørsel Steinar Birkeland, som har vært prosjektleder for etableringen av det nye nettstedet.

Ingen hjemmebesøk

HLFs over 600 likepersoner informerer og veileder årlig tusener av hørselshemmede i bruk og stell av høreapparater, men har vært og vil også i tiden fremover være forhindret fra å utføre sitt frivillige og viktige arbeid.

-Før koronasituasjonen drev HLFs likepersoner daglig et omfattende frivillig og oppsøkende arbeid med fokus på stell og bruk av høreapparater. Dette skjer normalt gjennom fysiske møter med høreapparatbrukere, spesielt som hjemmebesøk hos brukere.

Udekket behov

-Situasjonen har medført et stort udekket behov blant høreapparatbrukerne og andre med hørselsutfordringer, og derfor er tiltak for hjelp til selvhjelp viktig nå.

-Ambisjonen er at brukerne ved å besøke nettstedet effektivt skal kunne sikre seg nødvendig informasjon om bruk og stell av sine høreapparater. Dette vil også være til nytte for nærpersoner og helsepersonell som er i kontakt med hørselshemmede, sier Steinar Birkeland.