Mandag 11. september er det valg til landets kommunestyrer og fylkesting. Det betyr en valgkamp med debatter, utspørringer og politiske utspill, både sentralt og lokalt, i ulike medier og på ulike arenaer.

Så kan man spørre: Kan alle delta på like vilkår?

- Nei, dessverre. Årets valgkamp kommer ikke til å være tilgjengelig for alle, sier HLFs politiske sjef Merete J. Orholm og politisk rådgiver Øydis Lebiko.

En av fem velgere

Mer enn hver femte velger har en hørselsutfordring, basert på statistikk som viser at én million nordmenn har en hørselsutfordring.

- Likevel er mangel på teksting, teleslynger og god hørbarhet noe som går igjen. Personer med nedsatt hørsel bli utestengt fra viktige politiske arenaer, fastslår de to.

God tilrettelegging

HLF ønsker er samfunn der alle kan delta. Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), men ennå ikke innlemmet den i norsk lov. Den understreker blant annet hørselshemmedes rett til å delta i det politiske liv.

Dette innebærer:

  • Alle arrangementer skal ha lyd- og taleoverføringsutstyr, som teleslynge, for å sikre god hørbarhet for alle.
  • Alle debatter og valgsarrangementer skal skrivetolkes.
  • Alle debatter og valgsendinger i lokale medier og innhold i sosiale medier skal tekstes.
  • Alle valglokaler skal ha god visuell informasjon.,
  • Alle valgfunksjonærer er bevisst og forberedt på at de vil møte mennesker med ulike utfordringer og behov.
KLARE TIL VALG. HLFs politisk sjef Merete J. Orholm (til høyre) og Øydis Lebiko har utarbeidet en valgkamppakke for lokallag og fylkeslag i HLF.
KLARE TIL VALG. HLFs politisk sjef Merete J. Orholm (til høyre) og Øydis Lebiko deler gode råd med lokallag og fylkeslag i HLF foran årets valgkamp.

Valgkamppakke

HLF har laget en egen valgkamppakke til sine lokallag og fylkeslag med gode råd om hvordan de kan få økt politisk oppmerksomhet rundt hørselssaken og hvordan de kan bidra til at selve valgkampen oppfyller kravene til universell utforming.

Det dreier seg for eksempel om å sjekke og få bekreftet at teleslynger fungerer og at skrivetolker er bestilt til alle arrangementer. Og det handler om å ta initiativ overfor medier og politikere.

Ta dem med

- Inviter gjerne politikere med på et likepersonbesøk, og fortell samtidig hvor viktig det er at kommunen har hørselskontakter som samarbeider godt med HLFs frivillige. Ta dem med til en barnehage som bruker lydmåleren Lydia eller Skriketrollet for å forbedre lydmiljø både for barn og ansatte, eller arranger stand med hørselstesting på et valgtorg, sier Orholm og Lebiko.

- Mediene er også viktig. Inviter dem til å bli med på tiltak dere setter i gang. Skriv leserinnlegg, og bruk resolusjonene som ble vedtatt på HLFs landsmøte for å sette saker på dagsorden lokalt. Mulighetene er mange. Ta dem i bruk, lyder oppfordringen fra HLF.

Les også: Systematisk diskriminering av hørselshemmede