(NTB) – Vi setter i gang forsøk i kommuner som vil organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye og bedre måter, og vi skal bygge opp mer kompetanse der barna er i barnehager og skoler, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Om lag 60.000 barn og unge i barnehage og skole fikk i 2018/19 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Både Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalget har pekt på at for mange barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får et for dårlig tilbud.

Hjelp for sent

Nordahl-utvalget foreslo derfor blant annet å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene.

– Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier Sanner.

Penger til pilotprosjekter

For å få mer kunnskap om hva som kan være god inkluderende praksis for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, lyses det nå ut fem millioner kroner til kommuner for å gjennomføre piloter hvor de forsøker å organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye måter. Prosjektene skal pekes ut allerede til høsten, skriver NTB.

HLF krever reform

HLFs forbundsleder Morten Buan er godt fornøyd med at kunnskapsministeren nå ser at det må settes inn ressurser for å sikre en bedring i spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

-HLF var enig med Nordahl-utvalget om at elever med særskilt behov for tilrettelegging får et altfor dårlig tilbud, men vi var helt uenig i anbefalingen om å fjerne retten til spesialundervisning. HLF hevdet at en måtte sørge for å bedre tilbudet og sette inn ekstra ressurser i stedet for å fjerne tilbudet.

-Vi er derfor godt fornøyd med at Sanner nå har innsett behovet for at ordningen med spesialundervisning skal være en lovbestemt rett. Men HLF krever nå at ordningen må gjennom en grundig reform for å sikre at barn og unge får rett til et mye bedre skoletilbud enn i dag, sier Buan. 

Også Arbeiderpartiet er ifølge NTB glad for at regjeringen opprettholder tilbudet, men mener en reform er det som kreves.

-Vi krever at Sanner griper muligheten til en grundig reform av spesialundervisningen, slik at alle barn som har rett på det får et mye bedre skoletilbud enn i dag, sier Aås stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i utdanningskomiteen.