Hørselskonferansen er en bredt anlagt konferanse som arrangeres av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), med HLF Briskeby kompetansesenter som fast faglig samarbeidspartner, og i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Konferansen samler fagmiljøer, forskningsmiljøer, leverandører, politikere, studenter, tillitsvalgte og brukere til det som skal være den sentrale møteplassen for hørselsfeltet i Norge.

Innholdsrikt

Blant innlederne vil deltakerne få høre senior teknologispesialist Geir Ravn om BEAR (better hearing rehabilitation), den pågående prosessen med moderniseringen av høreapparatområdet i Danmark, som kan ha en potensiell overføringsverdi til Norge.  Professor Gerhard Andersson ved Linköpings Universitet vil ta for seg utvikling, forskning og utprøving av internettbasert psykologisk behandling ved tinnitusplager, og overlege Tove Stokkereit Mattssonved sykehuset i Ålesund vil ta for seg praktiske muligheter med basis i pågående utviklingsarbeid innen APD (Auditory Processing Disorder) og barneregisteret.

Andre temaer er yrkesdeltakelse hos personer med lett og middelshørselstap, CI-brukere og voksne med hørselstap, formidling av hørselshjelpemidler, livskvalitet hos barn med hørselstap, digitalisering av LMS-tilbudet (Learning Management System), og digitalisering av tilbud og tjenester ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT).

Posterprosjekter

Konferansen inviterer også til posterpresentasjoner fra prosjekter og annet arbeid som er relevant for morgendagens hørselsomsorg. Det kan være fra forskning, masterprosjekter, fagmiljøer, brukerrepresentanter og andre med interesse for hørselsfeltet. Prosjektene vil bli presenter under konferansen, og tre prosjekter vil bli honorert.