Koronakrisen gjorde at RUT i god tid før påske måtte stenge ned alle sine tilbud til hørselshemmede.

På kort tid har RUT nå lansert de samme kursene i digital versjon. Tilbudet rettes mot de som allerede er påmeldt kurs eller rehabiliteringstilbud, men det er også åpent for nye deltakere å melde seg på.

Digitalt balansekurs

Det aller første digitale kurset var et tre dagers balansekurs som startet mandag 20. april. Utover våren kommer det flere kurs hver uke.

Denne uken tilbys tinnitus-kurs i tillegg til balanse. Neste uke blir det kurs om CI (Cochlea Implantat) og kurs for yrkesaktive. Senere kommer ménièrekurs og kurs om å leve med nedsatt hørsel. Noen av kursene følger den opprinnelige tidsplanen, mens det for andre er gjort endringer fordi de ikke ble avviklet da RUT ble koronastengt.

FREMTIDEN. HLFs forbundsleder Morten Buan mener digitale kurs er en del av fremtiden. Foto. Bjørg Engdahl
FREMTIDEN. HLFs forbundsleder Morten Buan mener digitale kurs er en del av fremtiden. Foto. Bjørg Engdahl

Spennende verktøy

HLFs forbundsleder Morten Buan karakteriserer dette som et spennende verktøy.

-Ikke bare er dette et godt tilbud nå i disse koronatider, men vi skal utvikle RUTs digitale tilbud i tiden fremover.  På sikt vil dette bli et verdifullt supplement til de ordinære kurssamlingene og rehabiliteringstilbudene vi allerede har. Vi vil også lage digitale undervisningsopplegg rettet mot elevene ved Briskeby videregående skole.

-Vi må innse at vi er på god vei inn i den digitale verden, derfor er det viktig at vi satser langsiktig på dette området. For oss handler dette også om å bygge stolthet og omdømme i vår organisasjon, sier Morten Buan.

Teknologien utvikles

Prosjektleder Johanne Fossen har hatt noen hektiske dager med få prosjektet opp og gå.

-Vi har utviklet dette tilbudet på fire arbeidsdager. Det hadde ikke gått uten hjelp fra HLF og HLF Briskebys dyktige IT-medarbeidere. De har gjort en fantastisk jobb, og jobber nå videre med å gjøre tilbudet enda bedre. Blant annet jobber vi med å få til en enda bedre og stabil løsning for skrivetolking og teksting av materiell.

IMPONERT. Prosjektleder Johanne Fossen er imponert over deltakernes iver og glød. Foto. Tor Slette Johansen
IMPONERT. Prosjektleder Johanne Fossen er imponert over deltakernes iver og glød. Foto. Tor Slette Johansen

Berømmer kurslederne

-Kurslederne må også berømmes. Våre to ansatte så ut som erfarne nyhetsankere, og styrte undervisningen med stor ro og fast hånd, sier Fossen.

HLF Briskeby har utarbeidet «kjøreregler» for elevundervisning på nett, som også kan være nyttig for andre som deltar i digital undervisning.

Deltar med liv og lyst

Balansekurset har hatt ti deltakere, som alle har deltatt med stor iver.

-Vi var litt spente på forhånd om det digitale tilbudet ville bli godt mottatt, spesielt fordi mange av deltakerne er litt opp i årene. Vi var forberedt på at dette kunne være en litt ukjent verden for noen. Men jeg er virkelig imponert. Det tok ikke mange minutter før alle var på nett og deltok med liv og lyst.

-I sum synes jeg vi har kommet veldig godt i gang på veldig kort tid med det digitale kursrommet for hørselshemmede. På sikt er jeg overbevist om at vi vil bli kunne tilby et verdifullt tilbud til enda flere hørselshemmede. Dette er gull verdt, sier Johanne Fossen.