JA TAKK. Et stort flertall av av befolkningen mener det er viktig å tilby gratis hørselstest etter fylte 60 år.
JA TAKK. Et stort flertall av av befolkningen mener det er viktig å tilby gratis hørselstest etter fylte 60 år.

Ønsket om at myndighetene skal tilby gratis hørselstest etter fylte 60 år kommer frem i årets Helsepolitisk Barometer - en uavhengig, representativ spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS. HLFs generalsekretær Anders Hegre mener den høye svarprosenten må tolkes som en krystallklar melding til politikerne. 

Billig forsikring

-Når hele 84 prosent av nordmenn ønsker et offentlig tilbud om hørselstesting kan vi kalle det et folkekrav. Vi vet at konsekvensene av å leve med uoppdaget hørselstap for eldre er store, både for den enkelte og rent samfunnsøkonomisk. Det er en klar sammenheng mellom nedsatt hørsel og sosial tilbaketrekking, noe som øker risikoen for isolasjon, depresjon og demens. Antall hørselshemmede som faller ut av arbeidslivet utgjør store summer og står i sterk kontrast til politikernes ønske om at vi alle skal stå lengst mulig i jobb. I lys av alt dette vil et tilbud om gratis hørselsting være en billig investering for samfunnet, sier Hegre og minner om at en million nordmenn vil være være hørselshemmet innen to år. 

Hørsel blir glemt

Helsepolitisk Barometer ble i år gjennomført for tredje gang, og det er første gang hørsel er med som eget tema. Under presentasjonen av 2018-tallene i Filmens Hus i Oslo 11. april påpekte Hegre det paradoksale i at et så stort folkehelseproblem som hørselstap blir viet så lite oppmerksomhet av helsemyndigheter og politikere.

HLFs generalsekretær Anders Hegre
HLFs generalsekretær Anders Hegre ber politikerne våkne.

Han viste til helseminister Bent Høies eldrereform "Leve hele livet", der målet er å gi eldre bedre hjelp og omsorg til å mestre livet lengst mulig.
-Jeg har gått nøye gjennom de fem grunnlagsrapportene til denne utredningen, og ordet hørsel ikke er nevnt én eneste gang, sa Hegre med klar adresse til statssekretær Anne Grete Erlandsen (H) fra Helse - og omsorgsdepartementet, som satt i salen.

Seks politikere fra Stortingets Helse - og omsorgskomite deltok i den påfølgende paneldebatten om utfordringer i norsk helsevesen. Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H) var blant politikerne som mener hørselsutfordringer nå må settes på dagsorden.

I forbindelse med HLFs årlige kampanje Hvert Øre Teller har Kjerkol markert seg sterkt i hørselssaken og vil kreve at regjeringen utarbeider en nasjonal hørselsplan.

Politikere lover å kjempe for eldres hørsel

 

DH-fakta

Tall om hørsel fra Helsepolitisk barometer 2018

Omlag 15 prosent av befolkningen forteller at de har et hørselstap som svekker evnen til å kommunisere.
53 prosent etterlyser opplæring i støyvett for å forebygge hørselsskader, også i barnehage og skole.
I aldersgruppen under 30 år har én av tre (33 prosent) problemer med å høre i sosiale sammenhenger.
94 prosent i gruppen over 75 år oppgir at de sliter med hørselen i sosiale sammenhenger.
79 prosent av befolkningen foretrekker å få reiseinformasjon via tekstskjermer i stedet for via høyttaler.

Helsepolitisk barometer

Kantar TNSs Helsepolitisk barometer er en uavhengig, representativ spørreundersøkelse blant nordmenn over 18 år.
Undersøkelsens formål er å kartlegge befolkningens holdninger i ulike helsepolitiske spørsmål.
Helsepolitisk barometer ble i år gjennomført for tredje gang, og 2072 personer har svart.
HLF er én av i alt 12 organisasjoner og institusjoner som i år har levert innspill til kartleggingen.

Her kan du laste ned hele TNS Kantar Helsepolitisk barometer 2018 (pdf)