Peersen er utdannet ved Diakonhjemmet Høgskole og Københavns Universitet og har bakgrunn innen konflikthåndtering og organisasjonssosiologi. Han jobbet som konfliktmegler i Konfliktrådet før han i 2009 ble ansatt i Norsk Epilepsiforbund. Siden 2012 har han vært forbundets generalsekretær. Han er i dag styreleder i Hjernerådet som samler 56 brukerorganisasjoner og fagmiljøer som jobber med hjernen og hjernesykdom.

Mye felles

-Jeg gleder meg til å bli kjent med HLF-familien, og jeg er overbevist om at det skal bli en spennende reise. For meg er dette en kjempeutfordring. sier Peersen, som synes det er inspirerende å jobbe for helseorganisasjoner som kjemper for en felles sak.

Han vedgår at det er en stor overgang å gå fra en organisasjon med rundt 6000 medlemmer til HLF med sine 66.000 medlemmer.

-Men vi har mye til felles, og jeg drar med meg erfaringer som jeg vil ha stor nytte av i HLF.

Politisk gjennomslag

Peersen har kjennskap til HLF både gjennom et mangeårig og tett samarbeid i arbeidet for en rettferdig fordeling av tippemidlene og gjennom sitt verv som styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

-Gjennom dette samarbeidet har jeg sett hvilken politisk gjennomslagskraft HLF har, en kraft jeg gjerne vil være med å utvikle videre, sier Peersen, som starter i HLF innen 1. mars.

Ingen palassrevolusjon

HLF kan ikke vente seg en palassrevolusjon når Peersen tiltrer som generalsekretær, selv om han er klar på at stadig utvikling gjør en organisasjon sterkere og bedre.

-Jeg går til jobben med stor ydmykhet. I starten blir det veldig viktig å lære om organisasjonen, ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, om historien, kompetansen og målene HLF har. Deretter skal vi jobbe sammen for å bringe HLF fremover.

Synlighet utad

I sin jobb som generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund har Peersen utviklet forbundets interessepolitiske arbeidet.

-Det er veldig viktig å dyrke kultur, samhold og stolthet i en organisasjon, men også det utadrettede interessepolitiske arbeidet er viktig. Jeg er vant til å representere utad, så det blir like viktig å være synlig utad som innad. En god balanse i samråd med forbundsstyret er viktig.

-Så du takker ikke nei hvis TV2 inviterer deg til sofaen sin på morgenkvisten?

-Nei. Det blir ikke noe problem.

Friluftsliv står høyt

Privat er HLFs nye generalsekretær glad i alt han kan gjøre utendørs.

-En søndagskveld i sofaen er ok, det. Men samvær med familien, sykling, langrenn og andre utendørsaktiviteter står høyt på listen over private sysler. Og kickboksing. Og turer på motorsykkelen er heller ikke å forakte, sier Henrik Peersen, som er bosatt i Asker med forlovede og to barn på åtte og fem år.

God og samlende

-Det er viktig å få en god og samlende leder. Det er jeg overbevist om at vi får i Henrik Peersen, sier HLFs forbundsleder Morten Buen.

-Trass i sin unge alder har Henrik Peersen solid bakgrunn som en utadvendt generalsekretær som kan vise til gode interessepolitiske resultater. Samtidig har han fungert godt som leder for sekretariatet i Norsk Epilepsiforbund. HLF har samarbeidet godt med ham i FFO, og også i kampen for å få en mer rettferdig fordeling av tippemidlene. Her har vi fått en ekspansiv kar HLF vil få mye glede av, sier Buan.