• Grensen for helseattest for førerkort er hevet fra 75 til 80 år.
  • Attesen skal gjelde for tre år, mot to år frem til nå.
  • Kravet til obligatorisk kognitiv test fjernes. Tester skal bare gjennomføres hvis det er mistanke om kognitiv svikt.

En enklere hverdag

Frem til nå har alle over 75 år måtte gjennomgå en helseundersøkelse hos lege, som utstedte helseattest for tre år. Etter 78 år gjaldt attesten for to år. Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har påpekt at bilførere over 75 år har fått betydelig redusert ulykkesrisiko.

-Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon.Med de endringene vi innfører nå vil de eldre få en enklere hverdag, samtidig som trafikksikkerheten er godt ivaretatt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Færre tester

Eldre-og folkehelseminister Sylvi Listhaug påpeker at vi nå får et system som er mindre byråkratisk.

- Bilen er kjempeviktig for mange eldre, spesielt i distriktene.Det er mye stress og bekymringer for en del eldre med det systemet som har vært. 

-Vi ønsker også at de eldre skal slippe å ta mange unødvendige tester. Derfor ha vi gitt Helsedirektoratet i oppdrag å informere fastleger og fylkesmenn om at kognitive tester kun skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt, sier Listhaug.

PS! Det er ingen restriksjoner for hørselshemmede utover de generelle reglene, med unntak av helsekrav til førere av minibusser og busser med minst åtte passasjerer: Førerkortforskriften § 14. Helsekrav til hørsel. For førerkortgruppe 3 kreves at talestemme oppfattes på 4 meter, om nødvendig ved bruk av hørselshjelp.