Svette, fett og støv. Dette er kort oppsummert høreapparatets tre verste fiender. Er du en person som trener og svetter mye, kan dette skape ekstra trøbbel, særlig i varmt eller fuktig vær.

- Å forebygge svette øreganger er utfordrende, medgir audiograf Siri Merete Bergseth ved Hørselssentralen ved Molde Sjukehus. Fuktvansker handler nemlig om flere faktorer: Temperatur, luftfuktighet, mengden ørevoks, hvorvidt du svetter mye eller lite og ikke minst hva slags type høreapparat du bruker.

Tørking om natta

Enten du har formstøpte proppeløsninger, åpne domeløsninger, i øret-apparater eller bak øret-apparatet vil gode renholdsrutiner alltid lønne seg, understreker Bergseth.

- Ved å holde apparatene rene, børste jevnlig over mikrofonene og bytte filter foran høyttaleråpningen unngår du at det bygger seg opp lag av fett eller støv som kan tette mikrofoner og høyttalere. Akkurat som en kjøkkenvifte fungerer dårlig når filteret er tett, vil høreapparater med fettlag også fungere dårligere.

Hun anbefaler de som svetter mye eller jobber i fuktige omgivelser å åpne batteriskuffen når høreapparatet slås av for kvelden. Slik unngår man at batteriene irrer og ødelegger batteripolene. Det er også smart å legge apparatene i tørkeboks, gjerne med tørketablett, slik at all fukt trekkes ut.

GODE RUTINER. Audiograf Siri Merete Bergseth ved Hørselssentralen på Molde Sjukehus anbefaler alle høreapparatbruker å være nøye med renholdet.
LØNNER SEG. Audiograf Siri Merete Bergseth råder alle høreappartabrukere til å være nøye med renhold.

Tette propper - lite luft

Med tette proppeløsninger eller i øret-apparater kan øregangene bli ekstra tette og klamme, og her har Bergseth følgende råd:

- Har du støpt propp til standard ørehenger, så pass på at slangen mellom proppen og høreapparatet er myk og uten kondens, samt at lydkanalen gjennom proppen er åpen og ren. Er du plaget av kronisk væskende eksem eller betennelser i ytre øre er det ekstra viktig å holde alle deler som skal inn i øregangene rene. Det fins egnede produkter for å forebygge bakterieoppblomstring. Snakk med øre-nese-hals-lege eller audiografen din om hva du kan bruke.

Bedre kvalitet

Bergseth merker at færre pasienter enn før klager på fukt i apparatet, sammenlignet med for noen år siden. Dette tror hun skyldes kvalitetsforbedringer og såkalt IP-sertifisering av høreapparater (se faktaramme). 

- Moderne apparater er bortimot vannavstøtende og tåler en vannsprut uten at de kortslutter, slik de gjorde i gamle dager. Det er liten forskjell mellom leverandørene, og de fleste har høy IP-faktor. Denne sertifiseringen har likevel lite å bety når det gjelder støv, skitt, vanndamp og svette som setter seg over mikrofoner og høyttalere. Her vil noen høreappartbrukere få varige problemer, som ender med reparasjoner, uansett, sier Bergseth. 

KVALITETSPOLITI. Laboratorieleder Poul Hilding Andersson ved Oticons forskningssenter utenfor København. Foto. Bjørg Engdahl
KVALITETSPOLITI. Laboratorieleder Poul Hilding Andersson ved Oticons forskningssenter med kunstig ørevoks. Foto. Bjørg Engdahl

Tester høreapparater

Så er spørsmålet: Hvor mye skal et moderne høreapparat tåle av fukt og slitasje?

Dette vet laboratorieleder Poul Hilding Andersson i firmaet Demant mye om. Han jobber for høreapparatprodusent Oticon på forskningssenteret Kongebakken utenfor København. Her testes prototyper av nye apparater som skal ut på markedet for ulike typer mekanisk slitasje og fukt. Fukt- og svettetestene foregår ved hjelp av vann, varmeskap og kjemikalier, ikke mennesker.

- Vi bruker kunstig fremstilt svette bestående av vann, salt, fosfat og melkesyre, samt kunstig fremstilt ørevoks. I den ene testen dusjer vi apparatene med svette, i den andre smører vi på ørevoks for å kontrollere hvordan materialet og ikke minst elektronikken reagerer, forklarer Andersson.

Slik foregår testingen

I fem omganger dusjes apparatene med svette og lufttørkes med saltkrystaller på. Deretter legges de i et kammer med 40 varmegrader og luftfuktighet på 93 prosent i sju dager.

Apparatene blir i tillegg senket ned på én meters vanndybde, der de ligger i to timer. Denne testen, kalt IPx8, inngår som en del av den såkalte IP-sertifiseringen.

- Disse testene skal moderne høreapparater fint tåle uten at elektronikken påvirkes, sier Andersson og legger til at alle vitale komponenter i nye høreapparater er nanobelagte, både innvendig og utvendig.

 - Svettetestene våre tar sikte på at apparatene skal tåle daglig bruk i fem år for vanlige brukere. For mer aktive brukere og supersvettere vet vi at det kan oppstå feil før den tid, opplyser Andersson. Han legger til at støpte propper og i øret-apparater kan være særlig utfordrende og at det her er ekstra viktig å holde øreganger og apparater mest mulig tørre og rene.

- Fett og ørevoks holder på vann, og vann vil over tid få batteriene til å korrodere, sier Andersson.

FUKTIG ARBEIDSMILJØ. Torstein Haugen er nøye med renholdet og tror dette gjør at han har lite fuktproblemer med høreapparatene sine.
FUKTIG ARBEIDSMILJØ. Torstein Haugen er nøye med renholdet og tror dette gjør at han har lite fuktproblemer med høreapparatene sine. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen.

Formstøpte apparater

Kokk og mangeårig høreapparatbruker Torstein Haugen i Oslo er godt kjent med dette. Som matfaglig leder av kantine- og cateringbedriften 2 Eat er han hver dag omgitt av dampende kjeler, høy temperatur og matos. Med formstøpte i øret-apparater må han være nøye med renholdet.  

Fredagsvasker ørene 

59-åringen gjør akkurat som ekpertene sier for å forebygge fukt- og smussvansker. Hver kveld rengjør han apparatene med en linklut før de legges med åpen batterikasse i en tørkeboks, gjerne ved varmekablene på badet natta over. I tillegg har Haugen en fast fredagsrutine:

- Når jeg vasker hus på fredager, rengjør jeg ørene samtidig. Jeg drypper dråper i hvert øre og rengjør med bomull og vann etterpå. Slik holder jeg det rent og pent, og apparatene fungerer som de skal. De har god lyd og er også koblet til wifi, forteller en fornøyd kokk. 

Lær mer om vedlikehold av høreapparat på HLFs nettside med tekstede videoer: www.hlf.no/brukogstell