Ja visst er det viktig at ribba og pinnekjøttet blir vellykket, men også samtalene rundt bordet er en viktig del av julekosen.

Her er det mange som strever med å henge med fordi ordene drukner i klirrelyder fra bestikk og servise, julemusikk eller TV-lyd i bakgrunnen, og samtaler på kryss og tvers. Når belysningen dempes og erstattes med koselys, blir det i tillegg vanskelig å lese på munnen, slik mange med nedsatt hørsel gjør.   

Halvparten sliter

Lydnivået i sosiale settinger er ikke bare et problem for folk med nedsatt hørsel. 

I en ny spørreundersøkelse blant over 1200 voksne svarer 53 prosent at de har opplevd å føle seg utenfor i sosiale lag på grunn av lydnivået. Undersøkelsen om hørselstap og julehøytid er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). 

I en lignende spørreundersøkelse gjennomført i 2022 svarte fire av ti nordmenn at de har forlatt et spisested på grunn av støy.

Gruer seg

29 prosent av de spurte i årets undersøkelse har nedsatt hørsel i varierende grad. Én av fire har bekymret seg for å delta i juleselskaper på grunn av hørselen.

- Denne undersøkelsen viser at vi er mange som opplever det som krevende å henge med når lydnivået stiger. Dersom du har en hørselsutfordring kan det være ekstra anstrengende å delta i samtalen, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

Ga råd på TV

Tirsdag 19. desember var Venås gjest hos TV2 God Morgen Norge sammen med skuespiller Susanne Karin Moe. Her snakket de om hvordan julens sammenkomster kan bli mer inkluderende for den millionen av oss nordmenn som har utfordringer med hørselen.

Åpenhet om at man har nedsatt hørsel og behov for tilrettelegging er viktig. Da er det lettere for andre å ta hensyn både når det gjelder lyd og måten å kommuniserer på, understreket de to høreapparatbrukerne overfor TV-seerne.

Tre enkle grep

Heldigvis er det forholdsvis enkle grep som skal til for at flere rundt bordet skal få med seg det som blir sagt. Merk deg stikkordene bakgrunnsstøy, bordplassering og lys.

  • Bakgrunnsstøy: Dekk bordet med duk for å dempe lyder, og demp eller slå av bakgrunnsmusikk.
  • Bordplassering: Spør hvor den enkelte helst vil sitte for å høre best mulig og for å se flest mulig ansikter.
  • Lyd og lys: Snakk tydelig og én om gangen, og ha god belysning, slik at det blir lettere å lese på munnen. Ha blikkontakt med den du snakker med.

Tar du hensyn?

I den nye spørreundersøkelsen fra Respons Analyse ble følgende spørsmål stilt "Tilrettelegger du for at gjester med dårlig hørsel skal kunne delta når du inviterer til sosial sammenkomst?"

"Nei", svarer 42 prosent av dem som spørsmålet er relevant for, mens like mange svarer "Ja" i en eller annen form (av og til, ofte, alltid). 16 prosent er usikker.

Blant dem som svarer at de ikke tar spesielle hensyn, er det en overvekt av følgende svargrupper:

  • Menn (54 prosent)
  • De med personlig inntekt over 800.000 (52 prosent)
  • De med nedsatt hørsel i en eller annen grad (52 prosent)
  • De som ikke bekymrer seg for å delta i juleselskaper (58 prosent)