Geir Lippestad, som er en kjent forsvarsadvokat, var generalsekretær i HLF i perioden 2005-2010, og da aktiv med i opprettelsen av selskapet. Som Ap-politiker var Lippestad byråd for næring og eierskap i Oslo fra 2015 til 2017.

Tilgjengelighet i fokus

Universell Utforming AS ble opprettet som et frittstående aksjeselskap i 2009 av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Selskapet tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming og tilgjengelighet innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, servicetjenester, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). 

Glad for en løsning

De tre forbundene skriver i en uttalelse at de er stolte over å ha etablert Universell Utforming AS, som i løpet av ti år har bidratt til universell utforming av samfunnet.

-Nå overlater vi stafettpinnen videre til Geir Lippestad. Vi har stor tro på at Lippestad vil styrke selskapet og bidra til et godt arbeid for universell utforming av Norge. Vi ser fram til videre samarbeid med selskapet, heter det i uttalelsen.

-Vi er glade for at vi har funnet en løsning for å sikre videre drift av dette viktige selskapet og dets samfunnsoppdrag knyttet til et mer tilgjengelig samfunn, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen, som var styremedlem i det nå solgte selskapet.