Extrastiftelsen delte ut 82 millioner kroner til 131 prosjekter i sin siste utdeling ifjor. Tre prosjekter i HLF-regi ble tildelt midler, i tillegg fikk fire prosjekter penger under express-tildelingen i november.

To av express-tildelingene går til bowling i HLF Bergen og HLF Østfold, mens HLF Fredrikstad og HLF Oslo fikk prosjektmidler til henholdsvis "Hørselshemmet: Hvorfor så vanskelig" og "Mestre en bedre hverdag som yrkesaktiv".

Unge med tinnitus

HLFs ungdomsorganisasjon HLFU ble tildelt 151.000 kroner til et ettårig prosjekt for utvikling av et opplegg som gjennom to samlinger skal fremme myndiggjøring og mestring hos unge med tinnitus. Bakgrunnen er at HLFU opplever at mange unge sliter med tinnitus og hvordan de skal takle plagene. Mange er ensomme og noen har store problemer med å fungere i det daglige. HLFU vil derfor jobbe for møteplasser for mestring og erfaringsutvikling.

Nedsatt hørsel og balanse

Høgskulen på Vestlandet er tildelt 2,2 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt for å finne ut hvordan hørselstap påvirker balansen hos eldre. Data fra den fjerde helseundersøkelsen i Trøndelag (Hunt 4) skal danne grunnlaget for studien, i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norges teknisk-naturtenskaplige universitet (NTNU). Fysiske tester vil bli gjort i et bevegelseslaboratorium, både med eldre med og uten hørselstap og med hørselshemmede med og uten høreapparat.

Læring og mestring

HLF, Ressurssenter for hørsel og syn, NTNU audiografutdanningen, hørselssentralen ved St. Olav Hospital og ergoterapitjenesten i Trondheim er tildelt 450.000 kroner for sammen å utvikle en modell for læring- og mestringskurs for seniorer med nedsatt hørsel. Trondheim kommune har et politisk vedtak om et mestringshus for forebyggende og helsefremmendetiltak, og læring- og mestringskurset skal være en del av dette tilbude. Planen er også å gjøre det tilgjengelig for andre kommuner og interessenter.

Du kan lese mer om de ulike prosjektene her