Koronaepidemien skaper utfordringer både for hørselshemmede og tolketjenesten i hele landet. Avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo forteller at alle oppmøteoppdrag som ikke er helt nødvendige blir avlyst, og at tjenesten har stor pågang.

-Vi prøver å løse så mange oppdrag som mulig via digitale kanaler som bildetolktjenesten og Navs videoløsning. Tolkeoppdrag knytte til liv og helse blir spesielt prioritert, opplyser Kaldheim.

FJERNTOLKING.Hørselshemmede må nå hjelpes mest mulig digitalt på grunn av smittefaren ved oppmøtetolking, opplyser avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo.  Foto Jon Arne Foss.
FJERNTOLKING.Hørselshemmede må nå hjelpes mest mulig digitalt på grunn av smittefaren ved oppmøtetolking, opplyser avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo. Foto Jon Arne Foss.

Økt kapasitet

For å møte den økte etterspørselen etter bildetolking har Nav gjort to grep: Fra 24. mars ble kapasiteten økt med flere linjer inn til bildetolktjenesten, slik at flere samtaler kan tas samtidig. I tillegg er åpningstiden for tjenesten utvidet på hverdager fra kl. 08.00 til 24.00. 

I et skriv fra Styringsenheten for Nav hjelpemidler og tilrettelegging heter det at styrkingen av bildetolktjenesten i utgangspunktet gjelder for tre måneder.

Nav har også en akuttvakttelefon som er bemannet utenfor tolketjenestens åpningstid.

Ny situasjon for alle

Solfrid Hauger Rudningen, skrivetolkkoordinator for tolketjenesten i Oslo, er blant de mange som bidrar til å skaffe mer digital tolkehjelp til hørselshemmede. Hittil i år har bildetolktjenesten hatt 370 unike brukere hver måned.

-Vi strekker oss så langt for at brukerne skal få hjelp og fjerntolking, enten de skal til lege eller trenger å få skrivetolket forelesninger, som ved mange undervisningssteder nå gis som podkast. Vi bruker ulike programmer og skjermdelingssystemer, slik at de får lyd og tale skrivetolket direkte på egen Ipad, mobil eller PC. Vi må være litt kreative og gjøre det beste ut av en uvanlig situasjon, både for oss og brukerne, sier Rudningen. Selv kombinerer hun koordineringsjobben med hjemmekontor og to små barn.

Nye oppdrag

I tillegg til at oppdrag knyttet til liv og helse blir prioriter, ønsker Nav å hjelpe flest mulig studenter. Særlig nå som mange nærmer seg eksamen er det viktig å skaffe nok tolker.

-Vi har tatt i bruk fjerntolking, både skrive- og tegntolking, via videoløsningen til Nav. Dette er nytt for begge parter, og vi deler erfaringer vi gjør oss underveis, sier Kaldheim.

I kjølvannet av koronaepidemien har mange frilanstolker mistet oppdrag, mens andre har fått nye oppdrag.

-Tolking via skjerm og tolking av pressekonferansene, hvor Regjeringen og Folkehelseinstituttet deltar, er eksempler på dette. Frilanstolker med bildetolkkompetanse kan, dersom det er behov og de ønsker det, bli tildelt oppdrag i bildetolktjenesten, sier Kaldheim.

Les mer om hvordan fjerntolkingen foregår i Kunnskapsbanken.