Verdens helseorganisasjon WHO har nylig publisert en ny rapport om sammenhengen mellom støy og helseskader. Her går det frem at støy er en betydelig stressfaktor og at langvarig støypåvirkning øker risikoen for søvnplager, hjerte- og karsykdom, fedme og diabetes.

På bakgrunn av økt kunnskap om sammenhengen mellom støy og helserisiko senker WHO grensen for hva som bør defineres som helseskadelig støy. WHOs nye retningslinjer ligger under gjeldende norsk regelverk, og dette betyr at flere nordmenn enn antatt bor i helsefarlige omgivelser, melder NRK.

Ti prosent innen 2020

Ifølge Norsk forening mot støy bor halvparten av oss i områder som er så eksponert for støy at vi kan bli syke, og de etterlyser økt innsats fra myndighetene. 

Stortinget vedtok i 2007 en Nasjonal handlingsplan mot støy, der det blant annet ble satt som mål å redusere antall støyplagede med ti prosent innen 2020. Klima - og miljødepartementet erkjenner at Norge er langt unna dette målet foreløpig.

Les hele saken på nrk.no her