TEKST Tor Slette Johansen

To av de fem prosjektene er rene HLF-prosjekter. 590.000 kroner går til prosjektet «Med skriketrollet i barnehagen» i regi av Nina Unn Øieren. 500.000 kroner går til balansetrening med frivillige instruktører, ved Nina Ekjord Øyen.

Mobilisere frivillige

-Dette er gledelig. Det styrker våre muligheter til å mobilisere innen vårt forebyggende arbeid mot støyskader i barnehagene, og for å fremme betydningen av hvor viktig god balanse er for hørselshemmede, sier fagsjef hørsel Steinar Birkeland i HLF, som har samordningsansvaret for alle prosjektsøknadene.

Antidiskriminering

Tre prosjekter går til selskapet Supervisuell as, ved Finn Arild Thordarson. 1.155.000 kroner er tildelt prosjektet «De kalte meg en døvejævel», som skal få frem livsfortellingene til to tidligere elever ved Briskeby videregående skole. 1.075.000 kroner er tildelt prosjektet «Din guide til hørselshemmede», og 695.000 kroner går til «Digitalt sikre eldre hørselshemmede».

-Disse tre prosjektene gir oss en tydeligere profil på vårt arbeid for tunghørte generelt og antidiskriminering spesielt, sier Birkeland.

Prosjektene er toårige.