Dette kommer frem i en helseundersøkelse om hørsel og utdanning som er gjennomført i tidligere Nord-Trøndelag fylke, og som inngår i den store folkehelseundersøkelsen Hunt 4 fra samme region. Den presenteres i sin helhet litt senere på våren.

Studien undersøkte utdannelsesnivået til personer med hørselshemming fra barnsben av, sammenlignet med personer uten hørselshemming som barn.

Tallene viser at utdanningsnivået generelt har økt, både blant mennesker med og uten hørselstap, og spesielt for kvinner. 27,5 prosent av personer uten hørselstap oppnådde høyere utdanning, mens tilsvarende tall for personer med mildt eller moderat alvorlig hørselstap er henholdsvis 18,8 og 21,3 prosent.

Undersøkelsen er en del av et postdoc-prosjekt med Mariann Idstad som forsker, og med forsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet i en veiledende rolle.