Fire privateide sentre har i flere år vært hovedaktører i rehabiliteringsarbeidet for tinnitusrammede: HLF Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester (RUT) i Oslo, Unicare Landaasen ved Gjøvik i Viken, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler i Vestland og Nordtun Helserehab i Meløy i Nordland. Behandlingskapasitet er strengt regulert av rammeavtaler og anbudsrunder, der helseforetak og Nav bestemmer antall behandlingsdøgn og dermed hvor mange tinnituspasienter som til enhver tid skal få hjelp.

Lengst venting i vest

En kartlegging Din Hørsel har gjort viser at dagens avtaler har et øvre tak på 466 tinnituspasienter per år. Behandlingsbehovet er mye større, og nå står over 400 personer i rehabiliteringskø.

*Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har 16 rehabiliteringsplasser gjennom avtalen med Helse Vest, og ventetiden er på 42 uker.

* Nordtun Helserehab har avtale med Helse Nord om tinnitusrehabilitering for 50 pasienter, og her er ventetiden fire måneder.

*Unicare Landaasen har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering for 200 pasienter. Like mange står i kø og må belage seg på tre-fire måneders ventetid.

*HLF REHABILITERING har avtale med Helse Sør-Øst om 200 pasienter per år. Over 200 personer står på venteliste, og ventetiden har økt til sju måneder.

LANG VENTETID. Daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby RUT beklager at mange må vente i et halvt år for å få tinnitushjelp. Foto. Bjørg Engdahl
LANG VENTETID. Daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby RUT beklager at mange må vente i over et halvt år for å få tinnitushjelp. Foto. Bjørg Engdahl

Bundet av avtaler

Daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby RUT beklager at så mange tinnitusrammede må vente lenge på hjelp.

- Vi skulle gjerne tatt inn flere som trenger rehabilitering, men vi er bundet av de inngåtte avtalene med myndighetene. I flere år har et halvt års ventetid vært normalen hos oss. Nå er vi oppe i sju måneder og må også si nei til gjestepasienter, opplyser Thorsen.

Fritt behandlingsvalg gir alle norske pasienter rett til å søke om rehabilitering utenfor egen helseregion som såkalte gjestepasienter. Men denne muligheten er stengt for de som ønsker tinnitushjelp ved HLF Briskeby RUT. Det har Helse Sør-Øst bestemt.

- Siden i fjor har vi måtte si nei til pasienter som ikke tilhører vår egen helseregion, fordi vi har så lange ventelister. Dermed er vi langt unna prinsippet om fritt behandlingsvalg og et likeverdig tilbud. Håpet er at Helse Sør-Øst lar oss ta imot gjestepasienter igjen i løpet av våren, sier Thorsen.  

Hjelp uten henvisning

HLF Briskeby RUT har ellers to kurstilbud som er unike i tinnitussammenheng: Mestringskurs for voksne, dekket av Nav, samt tinnituskurs for unge mellom 13 og 23 år, finansiert av Utdanningsdirektoratet. Disse kursene er åpne for tinnituspasienter fra hele landet og krever ikke henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste, slik du må ha for å søke om rehabiliteringsopphold.

I 2021 deltok 180 voksne med tinnitus på mestringskurs, og i 2022 blir kapasiteten utvidet etter klarsignal fra Nav. Ytterligere 36 personer får dermed tilbud om å tinnituskurs. På grunn av koronarestriksjoner foregår nå all kursvirksomhet digitalt, noe HLF Briskeby RUT har opparbeidet seg god kompetanse på.

Fokus på mestring

Å lære å mestre egen livssituasjon er målet med all rehabilitering. Hva kan så de fire rehabiliteringssentrene som helsemyndighetene har avtaler med tilby personer som har fått livet invadert av tinnitus? Gruppebaserte tilbud og fokus på mestringsorienterte teknikker er viktige fellesnevnere.Ufarliggjøring av lyd basert på nevrofysiologisk forklaringsmodell/TRT, tverrfaglig veiledning og erfaringsutveksling er andre stikkord. Rehabiliteringen består dessuten av team med mye og bred kompetanse: Psykologer, kognitive terapeuter, fysioterapeuter, sosionomer, sykepleiere, øre-nese-hals-leger, audiografer, audiopedagoger og likepersoner i HLF er blant involvert hjelpere.

Les også: Ny tinnituslinje gir hjelp og råd 

Les mer om tinnitus på HLFs nettside og på tinnitus.no