71 millioner kroner lå i potten da Exstrastiftelsen 15. juni delte ut penger til  i alt 170 helseprosjekter. 851.500 kroner av disse tilfalt tre prosjekter i regi av HLF.

363.500 kroner er bevilget til et mentorprogram for yrkesaktivbe hørselshemmede, hvor HLF Oslos Bjørg Kampestuen-Berntzen er prosjektleder og psykologspesialist Katharine Cecilia Williams har det faglige ansvaret. I dette prosjektet skal det etableres mentorgrupper med personer med nedsatt hørsel som befinner seg midt i sitt karriereløp. Dette er førsdte tildeling til prosjektet som går over to år.

HLF Briskeby kompetansesenter fortsetter sitt  arbeid for mennesker med tinnitus, gjennom en tildelig på 458.000 kroner. Beløpet skal brukes til å lage to lydfiler om fokusert avspenning og fokuseringstrening for tinnitusrammede.

Den siste tildelingen på 30.000 kroner skal brukes til utarbeiding av ID-kort for personer med meniere.