Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå lagt frem sin regjeringsplattform for de neste fire årene. Selv om hørsel ikke omtales spesielt, er det mange formuleringer på mer generelt basis som lover godt for at hørsel og andre forhold som gjelder mennesker med en funksjonsnedsettelse, nå kommer høyere på dagsorden. HLF er spesielt glad for regjeringens løfter om at CRPD skal innlemmes i norsk lov, og at veikartet for en universelt utformet skole innen 2030 blir en realitet.

Morten, Buan, regjering,Hurdal
LIKESTILLING. Dette er en seier for likestillingen, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Regjeringen lytter

-Dette er en plattform som viser at regjeringen har lyttet til oss som kjemper for funksjonshemmedes rettigheter. Det er en stor seier at FN-konvensjonen nå blir tatt inn i norsk lov. Vi tenkte «YES!» når vi så at dette var nevnt med et eget punkt, sier HLFs forbundsleder Morten Buan.

Likestilt samfunn

Konvensjonen har vært nedstemt i Stortinget tre ganger.

-Vi snakker her om hørselshemmedes menneskerettigheter. Lik rett til skole, til arbeid, til helsetjenester og til å delta på demokratiske arenaer med ytringsfrihet og meningsfrihet, skal gjelde for alle.

-At våre menneskerettigheter og behov også beskrives som likestilling, er nye takter. Det gjør det mulig å sette makt bak krav og tiltak på en helt ny måte.

Skoler rustes opp

-Det er også en stor seier for hørselshemmede barn er at regjeringen nå har bundet seg til å gjennomføre «Veikart for universelt utformet nærskole» innen 2030. Dette vil ha mye å si for den oppvoksende generasjon. Dette forplikter regjeringen til å ruste opp skolene, slik at de tilbyr hørselshemmede elever gode lydforhold og tekniske løsninger, og gir dem et like godt utgangspunkt for læring som deres medelever, sier Morten Buan.