Det var onsdag 6. oktober at elever og lærere ved hørselsavdelingen på Myrene skole fikk årets overraskelse i skolens aula. Her kunne Didrik Bakken, styreleder i HLF Skien, fortelle at de har mye å glede seg til fremover. HLF Skien har nemlig mye penger på bok takket være arv fra en privatperson i 2015. Lokallaget ønsker nå å gi de hørselshemmede elevene på skolen en bedre hverdag.

- Det var veldig rørende å se reaksjonene da jeg snudde den store gavesjekken og viste frem summen på 500.000 kroner. Både elever og lærere hoppet og jublet. Jeg var ikke alene om å bli blank i øynene, forteller Bakken, som hadde med seg resten av lokallagstyret, samt representanter for kommuneledelsen i Porsgrunn under seansen. Rektor Tor Midtbø og to takknemlige elever holdt etterpå takketale, den ene på tegnspråk.

Mer lydutstyr

Rektor Midtbø forsikrer overfor dinhorsel.no at pengene ikke skal inn i noe driftsbudsjett. I stedet blir de satt på et eget fond øremerket hørselsklassene 1.- 10.trinn. Her går nå 19 av skolens i alt 240 elever, og de får undervisning med tegnspråkstøtte.

- Elevene har ulike hørselsutfordringer, bor spredt og kommer fra både Larvik, Kragerø, Skien, Porsgrunn, Bamble og Holmestrand. Dette gjør at mange av dem har et begrenset språkmiljø etter skoletid. Det sosiale felleskapet og aktivitetene i forbindelse med skolen blir dermed ekstra viktige, påpeker han.

- Hva har dere tenkt å bruke pengene til?

- Mer hørselsteknisk utstyr. Alle hørselsklasser har lydutjevningsanlegg gjennom Nav-vedtak knyttet til enkeltelever, men vi trenger mobile lydanlegg. Da kan elevene våre være sammen med elever på eget klassetrinn, eller få undervisning i flere rom enn de kan i dag. Dette skaper mer samhold og integrering. I tillegg trenger vi nytt utstyr på drama- og rytmikkrommet vårt, noe som står høyt på elevenes egen ønskeliste.

Reiser og kompetanse

Midtbø nevner også skoleutflukter, turer og sosiale aktiviteter. En slunken reisekasse kan nå fylles opp, slik at elevene for eksempel kan besøke Stortinget eller kan realisere drømmen om å arrangere lokal sommerleir for hørselshemmede elever.

- Myrene skole er en av få skoler i Norge med hørselsavdeling, og de ansatte på avdelingen har mye kompetanse. Den ønsker vi å dele og vil se på muligheter for hvordan vi kan gjøre kompetansen mer tilgjengelig for lærere i vanlige grunnskoler med hørselshemmede elever i egen kommune og kommunene som ligger rundt oss.

Flere har fått penger

Styreleder Bakken opplyser at HLF Skien har hatt tett og god dialog med Myrene skole i forkant av pengeoverføringen. Årsmøtet står samlet bak bestemmelsen om å gi bort en halv million kroner av den samlede potten på 1.233.000 kroner som laget fikk for seks år siden. Pengene skal gå til det beste for hørselssaken. 

- Vi har tidligere gitt penger til Briskeby videregående skole, så dette er ikke den første gaven vi gir bort. Nå har arvepengene stått på konto med lav rente en god stund, og det var på tide å la hørselshemmede få direkte nytte og glede av dem. Det føler vi oss trygge på at mange får nå, sier Bakken.