Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har bevilget midler til to prosjekter som skal se nærmere på hørselshemmedes opplevelser og utfordringer med ny teknologi og digital kommunikasjon. Det er Universell Utforming as og Norsk Regnesentral, med HLF som medsøker, som har fått henholdsvis 493.380 og 695.000 kroner til prosjektene.

Må fjerne barrierer

HLFs generalsekretær Henrik Peersen sier disse prosjektene vil ha stor betydning for hørselshemmede.

-Vi trenger mer kunnskap om barrierer og konsekvenser i møte med teknologi og en digital verden. Pandemien har utfordret alle, og vi må sikre oss kunnskap som gjør at også hørselshemmede kan delta. Samtidig er teknologien i stor utvikling. Det finnes mange løsninger, men det er lett å gå seg vill. En informasjonsportal med oversikt over løsninger vil være en konkret hjelp til hørselshemmede i deres hverdag, sier Peersen.

STOR BETYDNING. HLFs generalsekretær Henrik Peersen mener økt kunnskap er av stor betydning og avgjørende for å gi hørselshemmede muligheter til å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen
STOR BETYDNING. HLFs generalsekretær Henrik Peersen mener økt kunnskap er av stor betydning og avgjørende for å gi hørselshemmede muligheter til å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Foto. Marianne Otterdahl-Jensen

Tale til tekst

Universell Utforming vil kartlegge status for tale til tekst-teknologien på norsk, og gi en lavterskel informasjonsportal om hvilke muligheter som finnes og hvordan bruke disse mulighetene.

Bakgrunnen er at Covid-19 pandemien økte den digitale møteaktiviteten enormt og framskyndet digitaliseringen. Nedstengingen av samfunnet i mars 2020 sendte om lag halvparten av arbeidstakerne til hjemmekontor. Skolene ble stengt og barn og ungdom fikk digital hjemmeundervisning. Behovet for nye digitale tjenester eksploderte. Fysiske møter ble erstattet av digitale. Bruken av digitale legekonsultasjoner skjøt fart, domstolene tok i bruk video, religiøse samlinger ble avholdt i digitale kanaler, og man kunne følge kommunestyremøter digitalt.

Ekskludering

-Verktøyene som brukes til slike digitale møteplasser har liten funksjonalitet for direkte teksting på norsk. Eksklusjonen av hørselshemmede har sannsynligvis økt som følge av den økte digitaliseringen det siste året. Talegjenkjenning på norsk er også et viktig verktøy for personer som har problemer med å bruke vanlig tastatur og mus. Det finnes i dag flere aktører som leverer varianter av dikteringsprogrammer og automatisert tekst på norsk. Kvaliteten på disse, samt oversikt over funksjonalitet, er i dag ganske uoversiktlig for forbrukerne», skriver Universell Utforming.

Samtidig vil det i samarbeid med HLF bli utarbeudet en lavterskel informasjonsportal om hvilke muligheter som finnes og hvordan man kan bruke disse mulighetene.

Diskriminering

Norsk Regnesentral mener den nye digitale verdenen kan øke faren for ekskludering og diskriminering av enkelte befolkningsgrupper. Gjennom prosjektet "Hør hør – Hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag" vil de undersøke hvilke erfaringer personer med nedsatt hørsel i møte med teknologi i ulike livssituasjoner har, og hvilke tekniske utfordringer og barrierer hørselshemmede møter. Og stiller spørsmålet: Finnes det positive opplevelser og gode løsninger?

Det er særlig den private kommunikasjonen og kommunikasjon med offentlige tjenester, især innen helse og velferd, prosjektet vil se nærmere på. Andre temaer som berøres er personvern og kombinasjonen av hørsel og ulik grad av digital kompetanse og erfaring.