9. september går vi til valglokalene for å avgi våre stemmer i kommunevalget. Selv om valgkampen for en stor del har dreiet seg om bompenger og mulig regjeringskrise, er det stemmene som avgis lokalt som får betydningen for din hverdag. Derfor er det viktig å stemme. Den som stemmer, bestemmer.

Din Hørsel har stilt fire spørsmå om hørsel til de partiene som i dag er representert på Stortinget. Spørsmålene handler om universell utforming og tilgjengelighet, om kommunale hørselskontakter, om kompetanse i den lokale helsesektoren, og om hvordan de nye, store regionene kan ivareta et godt hørselstilbud der du bor.

Les hva partiene svarer her.