-Tusen, tusen takk for all god hjelp. Og så vil jeg ha klem på begge sider, sier Harald Fjøsne (87) fra Asker. Dette er fast avskjedsprosedyre når likeperson Brit Mari Edvardsen Sande i HLF Asker har vært innom for å hjelpe ham med høreapparatet. Takket være henne har Fjøsne fått orden på tette slanger på høreapparatet, og hun har hjulpet ham med Roger Pen, da TV-lyden "forsvant". 

Se videoen fra hjemmebesøket her:

 

 

Hørselshjelper Brit Mari Edvardsen Sande har vært likeperson for høreapparatbrukere og tinnitusrammede i Asker HLF siden 2007. Lokallaget har nå syv likepersoner fordelt på flere brukergrupper. 

Underviser unge

Sande har undervist om hørsel på helsefaglig linje på Rud videregående skole i Bærum, om blant annet konsekvenser av nedsatt hørsel, hvordan helsepersonell kan hjelpe de hørselshemmede på sykehjem eller i omsorgsboliger. Praktiske oppgaver som å demontere propper og slanger fra høreapparatet og batteriskifte står også på programmet. Hun forteller om HLFs likepersonordning på rehabiliteringskurs på HLF Briskeby, og skal informere om det samme til Voksenopplæringen i Asker.

Likeperson
I GODT SELSKAP. 87 år gamle Kari Nordmann har fått god hjelp av likeperson Marit Lein (til venstre) og Bjørg Madsen i HLF Asker. Bak står Brit Mari Edvardsen Sande, en ildsjel for samordnet hørselsomsorg i kommunen.

Brukernes hjelper

Likepersonens rolle er å bistå hørselshemmede som har de samme utfordringene som likepersonen selv har.

-Jeg er høreapparatbruker og har tinnitus, og det er brukere med disse hørselsutfordringene som jeg kan hjelpe, forteller hun.

 

Likepersoner, eller hørselshjelpere som de også kalles for høreapparatbrukere, skal bistå brukerne med for eksempel skifte av batteri og slanger, informere om bruk og stell av høreapparater, gi råd og tips om hvordan man kan forholde seg til hverdagens små og store problemer, og hvor man kan henvende seg for å få løst et problem.

-Men vi er mer enn tekniske hjelper. Vel så viktig er den gode samtalen. Mange eldre hørselshemmede er ensomme. Mange bor hjemme, flere av dem altfor lenge, og mangel på stimuli, impulser og sosial kontakt kan utvikle seg til uønsket ensomhet, depresjon og forvirring. I verste fall kan ubehandlet hørselstap eller liten eller ingen bruk av høreapparater utvikle seg til demens, sier Sande.

Gode lyttere

De viktigste egenskapene til en likeperson er interesse for å hjelpe andre, å være glad i mennesker og ha empati. Ervervede kunnskaper er viktig, og god formidlingsevne er et absolutt pluss.

-Vi skal lytte mer enn vi snakker. Det er viktig at brukeren er aktiv, for målet er jo at brukeren med omsorgstjenestens og vår hjelp skal være selvhjulpen og selvstendig. Vi skal ha respekt for den hørselshemmedes historie og situasjon. Selv om likepersonen og brukeren har samme utfordringer, har vi ulik historie og bakgrunn. En hørselsutfordring er veldig individuell, og vi må fokusere på brukerens utfordringer, ikke våre egne.

HLFs likepersoner dekker alle brukergrupper  i alle aldre. Sande er glad for at stadig flere unge deltar på likepersonkurs.

-Årets første kurs i slutten av januar talte 33 deltakere, gledelig nok mange unge fra både HLFU og fra foreldre og barn-gruppen.

Samarbeid i Asker

De siste årene er det ikke bare blitt flere likepersoner i HLF Asker, men laget har også over tid utviklet et nært og godt samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen.

-Vi har møter en gang i halvåret med ergoterapeut Eva Adolfsen og kommunens tre audiografer og to audiopedagoger. Her kartlegger vi den aktuelle situasjonen og legger en plan for hvordan vi skale legge opp arbeidet den nærmeste tiden. Fagpersonene tar seg av behandlingen av de hørselshemmede som trenger hjelp, mens vi likepersoner får forespørsler om å følge opp etter at behandling er avsluttet. I vanskelige tilfeller samarbeider vi også underveis i behandlingsforløpet.

Inn i utdanningen

Brit Mari Edvardsen Sande innrømmer at det gode samarbeidet de har i Asker til dels er personavhengig.

-Det har hele tiden vært veldig god kjemi mellom Eva Adolfsen og meg. Så det handler litt om personkjemi. Litt synd egentlig, for kommunene selv burde legge til rette for et samarbeid uavhengig av enkeltpersoner og ildsjeler.

-Det trenger alle kommuner, og derfor er det helt avgjørende at kunnskap om og forståelse for eldre hørselshemmedes daglige situasjon blir en naturlig del av grunnutdanningen for alle som skal ut i pleie- og omsorgssektoren.

Bank på alle dører

Til kolleger i andre HLF-lag i Norge som arbeider for en bedre hørselsomsorg for sine eldre medlemmer, har Sande følgende råd:

-Ta kontakt med ergoterapitjenesten. Ta kontakt med helse- og rehabiliteringstjenesten. Ta kontakt med hjemmehjelptjenesten. Ta kontakt med lokale politikere, gjerne ordføreren, og forklar hvor viktig god hørselsomsorg er. Skaff en kontakt på hvert sykehjem og omsorgsbolig. Bruk lokale medier. Ikke la noe være uprøvd, sier Brit Mari Edvardsen Sande.

Her finner du oversikt over HLFs likepersoner der du bor