Forskningsprosjektet "Holdninger til bruk av høreapparat" har som mål å ta tempen på nordmenns syn på eget og andres hørselstap, særlig bruken av høreapparat. I samarbeid med HLF ble den nettbaserte spørreundersøkelsen sendt ut til nesten 32.000 medlemmer 15. mars. 

Lyd i hverdagen

Bak undersøkelsen står fem master- og profesjonsstudenter ved NTNU i Trondheim, som jobber tverrfaglig i Eksperter i Team - Lyd i hverdagen. 

-Vi kommer fra ulike studieretninger med felles faginteresse for lyd og hørsel. Fordi vi alle kjenner høreapparatbrukere og synes skam og stigma er viktige tema, valgte vi å lage eget forskningsprosjekt om dette, opplyser psykologistudent Ingrid Sofie Lindberg. Sammen med Hans-Robert Løhren (master electronic system design),  Lisa Henriksen (master geologi), Eskild Hein Trøen (master datateknologi) og Sebastian Severinsen Olsen (master musikkteknologi) håper hun på kjapp respons og flest mulig svar. De understreker at undersøkelsen er kort og kan besvares på fem minutter.

Med og uten høreapparat

"Trenger du egentlig høreapparat, men velger å ikke bruke det?". "Hva tenkte du om høreapparat før du begynte å bruke det?". "Kjenner du noen som trenger å bruke høreapparat, men som av ulike grunner velger å ikke bruke det?" er blant spørsmålene som skal besvares og som er tilpasset etter hvorvidt man selv er høreapparatbruker eller ikke. 

I tillegg blir deltakerne bedt om å angi grad av enighet/uenighet til ulike påstander: "Det er viktig at høreapparater er lite synlige". "Jeg føler det er et sosialt stigma rundt bruk av høreapparater". "Det er mer sosialt akseptabelt å bruke høreapparater som eldre enn yngre"."Jeg ville brukt høreapparat om det var strengt nødvendig". "Jeg reagerer hvis jeg ser en yngre person med høreapparat".

Svarene fra den anonymiserte undersøkelsen blir analysert utfra alder, kjønn og hørselssituasjon. En del av respondentene vil dessuten bli invitert til å delta på videointervju for mer utdypende spørsmål.

Hvert Øre Teller

Allerede i mai håper prosjektgruppen å kunne dele resultatene av forskningsprosjektet, som blir godt mottatt av HLF`s ledelse. Under årets Hvert Øre Teller-kampanje (HØT) er målet å bryte ned nettopp stigma og skam rundt hørselstap og høreapparatbruk.

- Dette prosjektet er svært interessant og vi er spente på resultatene. I forbindelse med årets HØT- kampanje er jo temaet som blir forsket på høyaktuelt, sier HLFs kampanjeansvarlig Ellen Sagen.

 

Har du lyst til å være med på NTNUs spørreundersøkelse, så kan du gå inn på denne lenken