113 millioner europeere er eksponert for helsefarlig støyforurensning, viser er fersk rapport fra Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency – EEA), gjengitt i den britiske avisen The Guardian.

Veitrafikken verst

Blant mennesker bosatt i byer anslås det at 18 prosent blir rammet av skadelig støy, mens sju prosent utenfor byen blir rammet. I all hovedsak er det veitrafikken som er kilden.

I tillegg er 22 millioner mennesker eksponert for støy fra togtrafikk. Fire millioner mennesker er utsatt for støy fra flytrafikk, en trafikk som alene vil påføre 12.500 skolebarn språkvansker, ifølge rapporten.

Ikke bare hørsel

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i flere sammenhenger advart mot at støy over 55 decibel er en viktig kilde til hørselsproblemer, som er et økende problem verden over.

Men rapporten fra EEA viser også at støy gir andre helseskader. Hjertesykdommer, stress, søvnløshet og psykiske lidelser er typiske følgeskader av støyen som omgir oss i hverdagen.

I rapporten heter det at cirka 12.000 tilfeller av tidlig dødsfall i Europa er forårsaket av helsefarlig støy.

Vil bli verre

Rapporten sier klart at denne utviklingen vil stige i årene som kommer, dersom tiltak ikke settes inn. Av nødvendige tiltak for å redusere støynivået, nevner miljøbyrået elektriske biler, gå og sykle mer, mykere asfalt på veiene, lavere fartsgrenser, trafikkdirigering, og byplanlegging som gir rom for parker og grønne lunger.