Briskeby videregående skole er landets eneste skole som er tilrettelagt for hørselshemmede elever. Skolen har totalt 82 plasser fordelt på flere studieretninger. Ved søknadsfristens utløp hadde 58 unge søkt om studieplass. Det er 11 mer enn inneværende skoleårs elevtall.

Helse og service

-Vi har flest ledige plasser på linjene Helse og oppvekst og Service og samferdsel. Førsnevnte er delt inn i helsearbeid og barne- og ungdomsarbeid, to studieretninger med gode muligheter for jobb etter endt skolegang. Service og samferdsel utdanner elevene innen salg, service og sikkerhet, sier Berit E. Tollefsen.

-Vi har også noen ledige plasser på vg 1 - studiespesialisering, og det er plass til flere elever på andre og tredje trinn på denne studieretningen.

Fristen gikk ut 1. februar, men skolen har åpent for å ta inn elever fortløpende helt frem til skolestart, og faktisk også etter det, dersom det er noen son ønsker det.

Godt læringsmiljø

Briskeby vgs har opparbeidet seg et meget godt rykte som utdanningsinstitusjon for hørselshemmede elever.

-Vi er den eneste videregående skolen i landet som er spesielt tilrettelagt for hørselshemmede. Vi har veldig dyktige og dedikerte lærere, all undervisning er tilrettelagt for hørselshemmede, og elevene kommer til et trygt og godt skolemiljø, sier Tollefsen.

Statistikken viser at elever som sliter i ordinær skole, har en markant fremgang i karaktersnittet etter endt skolegang ved Briskeby vgs. Du kan lese om Marthe, som var russ i vår, og hennes vei til toppkarakterer her.

Egne hybelbygg

Skolen har et nyere hybelbygg med plass til 24 elever og et rehabilitert bygg med plass til 11 elever. Skolen er behjelpelig med å skaffe annnen innkvartering i nærmiljøet for dem som foretrekker det. 

Du kan lese mer om Briskeby videregående skole her.