Etter flere års forarbeid er forslag til ny opplæringslov nå lagt frem. Den kan gjøre skolehverdagen enklere for elever med hørselsutfordringer.

Regjeringen ønsker nemlig å lovfeste at fylkeskommunen sørger for en trygg og god overgang for elevene fra grunnskolen til videregående opplæring. I dag er det slike regler for overgangen fra barnehagen til grunnskolen, men ikke i overgangen fra grunnskole til videregående.

Viktig seier for HLF

Generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er svært glad for lovforslaget.

- Dette er en god nyhet og en seier for alle funksjonshemmedes organisasjoner. Vi i HLF har lenge krevd en lovfesting om en trygg og god overgang fra grunnskole til videregående. Dette betyr blant annet at hørselshemmede elever nå får med seg sin historikk ved behov for tilrettelegging når de starter på et nytt skoleløp. Dette er et klart framskritt. Frem til nå har elevene måtte starte med «blanke ark», noe som gjør overgangen tøff og krevende, sier Venås.  

Økt medvirkning

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820.000 barn og unge, og 95.000 lærere. Den nye loven skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. I det nye lovforslaget, som nå er sendt til Stortinget, legges det vekt på en styrking av elevers rettigheter og økt medvirkning.

Her er noen av de foreslått endringene:

  • Lovfeste at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever.
  • Retten til videregående skole utvides og eleven skal få flere muligheter for omvalg underveis.
  • Det skal innføres tiltak for å få til en bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående.
  • Lovfeste at elevene har rett til medvirkning i alt som gjelder dem selv etter loven, at elevene skal bli hørt og at det skal legges vekt på meningene deres. Elevenes selvråderett fra de er 15 år tydeliggjøres.
  • Reglene om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging blir tydeliggjort. Forslaget slår blant annet fast at det som hovedregel er lærere som skal gi individuelt tilrettelagt opplæring, og at lærerne må oppfylle kravene til kompetanse i undervisningsfaget.
  • Lovfeste at skolene skal følge opp elever med fravær.

Les også: Feil og mangler i vedtak om spesialundervisning