TEKST Tor Slette Johansen

Det siste året har det skjedd et digitalt skifte i arbeidslivet og i undervisning på grunn av koronapandemien og smittevernhensyn. Bruk av digitale møteplattformer er blitt en naturlig del av hverdagen for mange arbeidstakere, skoleelever og studenter. Dette har gitt uvurderlige muligheter og løsninger for et samfunn preget av sosial nedstengning, hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Mange utfordringer

Møteformen kan imidlertid gi utfordringer for personer med nedsatt hørsel fordi lydkvalitet og lytteforståelse reduseres. Hørselshemmede melder om vansker med å oppfatte og å høre godt nok i digitale møter. De melder om misforståelser, behov for å gjette, usikkerhet og slitenhet etter møter.

- Vi frykter at dette blir en ekstra belastning for hørselshemmede i arbeid eller studier. Det vil vi gjøre noe med, sier prosjektleder Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby FoU (forskning og utvikling).

Prosjektet har fått 390.000 kroner fra Stiftelsen Dam.

TILRETTELEGGE. Prosjektleder Johanne Dahll Fossen vil legge forholdene til rette for bedre digitale møter. Foto. Tor Slette Johansen
TILRETTELEGGE. Prosjektleder Johanne Dahll Fossen vil legge forholdene til rette for bedre digitale møter. Foto. Tor Slette Johansen

Tilrettelegging

Digitale møter kan tilrettelegges for hørselshemmede med ulike grep slik at man lettere kan oppfatte hva som sies og delta aktivt.

-Det er helt unødvendig at arbeidstakere eller studenter med nedsatt hørsel skal slite i eller vegre seg for deltakelse i digitale møter.

-Våre erfaringer er at mange hørselshemmede ikke er kjent med at digitale møter kan tilrettelegges slik at lytteforståelsen bedres. Vi oppfatter at en del ikke reflekterer over problematikken, men innfinner seg med situasjonen uten å søke etter årsak til slitenhet, eller å ta tak i utfordringen. Vi opplever at en del brukere allerede er blitt tildelt diverse hørselsteknisk utstyr, men at de ikke er klar over bruksområdene og gjenstandene blir derfor liggende hjemme i skuffen. Andre vil ikke være til bry eller vil nødig synliggjøre vanskene på grunn av skam og stigmatisering. Videre er det tydelig at en del “frykter” hørselsteknisk utstyr utover høreapparatene og har en antakelse om at slike blir for avanserte og vanskelige å håndtere, sier Fossen.

Film og brosjyre

HLF Briskeby FoU skal produsere en kort informasjonsfilm om tilrettelegging for nedsatt hørsel i digitale møter. i tillegg til en brosjyre med samme innhold. Materiellet skal beskrive relevante problemstillinger som brukeren kan kjenne seg igjen i aktuelle løsninger for bedre lytteforståelse og til slutt informasjon om system- og søkemuligheter.

Begge produkter skal publiseres både direkte til sluttbruker og til sluttbruker via hørselsfaglige virksomheter, som hørselssentralene i helseforetakene, øre-nese-hals-avtalespesialister og Nav hjelpemiddelsentral, samt HLF og HLF Briskebys egen kurs- og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede.