Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist ved Institiutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, har i mange år forsket på språkutviklingen hos barn med Cochleaimplantat (CI). Disse barna er født døve eller med et betydelig hørselstap, men kan høre via et implantat som er operert inn i sneglehuset. 

Sammen med tre forskerkollegaer har Löfkvist nylig gjort en studie blant barn med CI og høreapparat i alderen 4-6 år og sammenlignet talespråket deres med normalhørende barn i samme alder, skriver forskning.no

TIDLIG INNSATS. - Jo tidligere barn får høreapparat eller CI, desto bedre språkferdigheter, sier forsker Ulrika Löfkvist. (Foto Bjørg Engdahl)
TIDLIG INNSATS. - Jo tidligere barn får høreapparat eller CI, desto bedre språkferdigheter, sier forsker Ulrika Löfkvist. (Foto Bjørg Engdahl)

Vansker med å herme

Teamet har studert det som på fagspråket kalles prosodi, som kan forklares med melodien i språket. Dette handler om hvilken tonehøyde vi gir hvert ord i en setning og hvilke bokstaver vi legger vekt på i et ord for at språket skal flyte.

I forsøket fikk begge barnegruppene høre 25 ord de ikke kunne fra før og som skulle gjentas etter testlederen. Det viste seg at barn med CI eller høreapparat hadde særlig problemer med å herme etter ordene, og de strevde med vokaler og konsonanter. Barna med CI hadde i tillegg vansker med grammatikken.

- Vi vet at barn som er døve eller har sterk hørselsnedsettelse har økt risiko for tale- og språkvansker. Derfor må vi øve språket ekstra mye med dem, helst i naturlig sammenheng og fra tidlig alder, sier Löfkvist til forskning.no

Høreapparat før seks måneder 

Hun understreker betydningen av tidlig innsats overfor de som får påvist nedsatt hørsel under hørselscreeningen av nyfødte og viser til en internasjonal retningslinje, den såkalte "1-2-6"-policyen". Den innebærer:  

  • Hørselsscreening før 1 måneds alder
  • Bekreftet hørselsdiagnose før 3 måneders alder
  • Høreapparat eller CI og familieveiledning og kommunikasjonstiltak før 6 måneders alder

-Det er viktig for barns utvikling å bli fanget opp så tidlig som mulig. Det handler ikke bare om hørselen, men også om språkutviklingen og hjernens utvikling, sier Löfkvist.

Les hele intervjuet med Ulrika Löfkvist på forskning.no