Schmiz har holdt på i 12 år, uten å få gehør for behovet for flere spesialister. Hun har jobbet 55 timer i uken og hatt 3950 konsultasjoner de siste 12 årene.

-Jeg orker rett eg slett ikke mer. Jeg har prøvd å si fra flere ganger, men vi får ikke hjemler. Ifjor vår var jeg syk i tre dager. De pasientene fikk ikke ny time før i oktober, sier hun i et intervju med Altaposten.

Skuffet over Helse Nord

Søknadsfristen til å overta stillingen gikk ut 15. februar, uten noen søkere.  

Schmiz er skuffet over at Helse Nord ikke har gjort mer for å prøve å skaffe en ny spesialist. Hun er heller ikke blitt spurt om hvorfor hun sier opp. Selv er hun klar for å lære opp en ny avtalespesialist, og å jobbe som vikar for denne.

-Det var stort da jeg kunne ansette en egen audiograf, men nå må hun slutte. Det må også tre sekretærer.

Henvises til Tromsø?

Helse Nord vil nå gjøre et nytt forsøk på å lyse ut stillingen, og sier at det er Finnmarkssykehuset HF som må to over ansvaret.

-De må legge til rette for å ta imot pasientene. De har et selvstendig sørge-for-ansvar for tilbudet til pasienter i Finnmark. Om de ikke har kapasitet, så har de et ansvar for å henvise pasienter videre, for eksempel til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) eller Aleris i Tromsø, som har avtale med Helse Nord, sier helseforetakets informasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen til Altaposten.  

Du kan lese hele saken i Altaposten her