-HLF har respekt og forståelse for prinsessens beslutning om å ikke representere Kongehuset, og tar avgjørelsen til etterretning. Prinsesse Märtha Louise har vært HLFs beskytter siden 2016 og har vist et stort hjerte for mennesker med hørselsutfordringer, spesielt barn og unge. Vi er glade for både hennes og Kongehusets engasjement for vår viktige sak og har satt pris på det gode samarbeidet. Vi ønsker prinsessen alt godt videre, sier HLFs generalsekretær Inger Helene Venås.

HLFs sentralstyre vil senere ta stilling til om kongelig beskytterskapt skal videreføres.