Forbundets leder Håvard Ottemo Paulsen sier det er flere grep som audiografer kan ta for å redusere konsekvensene for brukerne.

85 prosent ledige

Basert på informasjon fra leverandørene og samtaler med egne medlemmer, anslår Paulsen at cirka 85 prosent av driften ved landets øre-nese-hals-klinikker har stoppet opp. Det får konsekvenser for hele "verdikjeden" i hørselsomsorgen.

-De fleste som er ansatt hos avtalespesialistene som har avtale med helseforetakene, er permittert. På sykehusene er ikke dette tilfellet, men her slipper knapt ikke-kritiske pasienter eller besøkende innenfor dørene. Hos leverandørene blir også flere og flere permittert. 

-De av audiografene som ennå er på jobb i spesialisthelsetjenesten, og ikke er satt til andre oppgaver, oppfordres nå til å ringe høreapparatbrukerne som har høreapparater på utprøving. De kan følge opp brukerne og, om det faller seg naturlig, høre om de er fornøyde med apparatene. I så fall kan tildelingsbrevet sendes til leverandøren slik at høreapparatene endelig kan bli fakturert. 

HLF glad for initiativ

Svært mange hørselshemmede befinner seg nå i en særlig vanskelig situasjon med bortfall av hørselsomsorg fra helsevesenet, på toppen av belastningene knyttet til viruspandemien.

-HLF er bekymret for at hørselshemmede nå ikke får tilstrekkelig oppfølging, og kapasitetsutfordringene vi vil stå overfor når helsevesenet igjen åpner for normal drift. I disse dager er det derfor viktig å finne alternative løsninger for å sikre hjelp der det er mulig. Vi er veldig glade for at audiografene viser initiativ til å ta i bruk nye metoder for å sikre oppfølging av høreapparatbrukerne.

-For HLF er det viktig at brukerne ivaretas på en faglig god måte, og da er fint at fagmiljøet går foran for å utvikle innovative løsninger innen høreapparatområdet, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen.

Kontakt viktig

-I disse dager med begrenset menneskelig kontakt og liten eller ingen mulighet for å komme i kontakt med folk, tror jeg de fleste brukere setter pris på en telefon fra audiografen sin. Men dessverre ble alt for mange audiografer sendt hjem det øyeblikket de sluttet å generere penger til klinikkene. Det er kanskje uunngåelig, men det hadde vært fornuftig med noen dager på jobb for å rydde i lister og kontakte pasientene, sier Paulsen.

Maner til solidaritet

Lederen i Audiografforbundet forsøker å se framover, og maner til solidaritet med dem som kan bli permittert.

-Vi må se på mulighetene til å komme i mål med tildelinger av høreapparater. Samtidig kan telefonisk kontakt begrense framtidig pasienttilstrømning ved at man hopper over en kontroll, eller avslutter med pasienter som er tilfreds. Det er vanskelig å se for seg hvordan dagene framover blir, men vi kan ta i bruk de verktøy vi har, og følge opp pasientene våre.

Vil ha krisetelefon

-Det mest spennende i disse dager er likevel en søknad vi har inne til Stiftelsen Dam om støtte til en krisetelefon for hørselshemmede.

-Vi har også sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ber om at audiografene kan få en ekstraordinær refusjonsordning på lik linje med audiopedagogene. Vi forsøker på alle vis å få brukt vår kompetanse til å hjelpe hørselshemmede, som er ekstra utsatt i denne tiden. Alle er avhengig av å få hørt nyheter på radio og TV, og ha telefonisk kontakt med sine nærmeste.

-Vi har også bedt Nav om en forenklet saksgang på søknader om høreapparater og tilbehør for raskt å kunne hjelpe folk uten pasientkontakt.

Oppfordrer øre-nese-hals-legene

Audiografforbundets leder oppfordrer øre-nese-hals-legene til å gjøre en innsats for å få audiografene tilbake i jobb.

-Helsedepartementet bør forespørres om ekstraordinære takster slik at pasientene kan følges opp på telefon eller med andre verktøy. For å være direkte: Om audiografene hadde hatt egne refusjonsavtaler ville dette allerede vært på plass, på lik linje med audiopedagogene som har vært meget dyktige i sin kommunikasjon med helsemyndighetene, sier leder i Audiografforbundet, Håvard Ottemo Paulsen.