Amanda har nedsatt hørsel og har i alle år hatt vanskelig for å få med seg hva som blir sagt når hun ser barnefilmer som ikke er tekstet. Da hun for fem år siden så Flåklypafilmen Solan og Ludvig, fikk hun nok. Hun ble med HLF på en høring i forbindelse med det fremlagte forslaget til statsbudsjett, og ba politikerne ta hensyn til hørselshemmede barn.

Dårlig gjort

-Det koster så lite, men betyr så mye for så mange. Det er helt unødvendig at hørselshemmede barn skal føle seg utenfor, sa Amanda den gang.

Men stortingspolitikerne har ikke tatt hensyn til Amandas oppfordring på de fem årene som er gått.

-Jeg synes det er veldig dårlig gjort. De ser jo helt bort fra at dette er et problem for mange barn. Dette er kanskje en liten sak for dem, men den er veldig viktig for mange barn, sier Amanda i dag.

Koster så lite

Under høringen i Stortingets familie- og kulturkomité mandag forklarte hun problemet for politikerne:

- Jeg har en lillebror som ikke kunne lese da han var mindre, og som jeg så og fortsatt ser mange barnefilmer sammen med. Da sto valget mellom enten å se den dubbede versjonen av filmen uten tekst, som var vanskelig å forstår for meg, eller den originale versjonen av filmen med tekst som lillebroren min ikke forsto noe av.

-Det er like vanskelig for meg å se en hvilken som helst film uten tekst, som det er for dere å se en fremmedspråklig film uten norsk tekst.

-Teksting er ikke dyrt, og de færreste som hører normalt lar seg forstyrre av tekstingen. Mange sier tvert imot at teksting er en fordel, sa Amanda under høringen.

Mange høringer

HLF har etter fremleggelsen av statsbudsjettet i begynnelsen av oktober deltatt på flere høringer i Stortinget. Krav om en nasjonal, helhetlig og tverrdepartemental hørselsplan er fremmet, HLF har gjentatt sitt krav om maks 12 ukers ventetid for utprøving og anskaffelse av høreapparater, og gjentatt behover for at det utdannes flere skrivetolker og at Nav ansetter flere.

I dag er situasjonen at én av tre ikke får dekket sitt behov for skrivetolk.

Universell utforming står høyt på HLFs prioriteringsliste,og tiltak innen både skole, kultur og samferdsel er etterlyst i høringene. HLF mener også at en plan for opplæring av hørselshemmede elever nå må komme på plass.

Du han lese mer om HLFs høringsuttalelser her.