I et første samarbeidsmøte mellom HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og NFA, som er tilsluttet Legeforeningen, ble det trukket frem tre hovedområder for det videre samarbeidet:

*Bedre forebygging

*Økt kommunal hørselskompetanse

*Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

For HLF er fastlegenes hørselskompetanse et viktig tema. For de aller fleste personer som merker hørselsnedsettelse eller har andre hørselsplager, er fastlegen det første møtet på veien mot en relevant behandling og en bedre hverdag.

Økt kompetanse

God hørselskompetanse, gode henvisninger og evnen til å motivere pasienter til å skaffe seg nødvendige hørselstekniske hjelpemidler, som høreapparat, er etter HLFs mening fastlegenes viktigste bidrag til at hørselshemmede skal fungere i samfunnet på lik linje med alle andre.

Hørsel og demens

NFA var under møtet spesielt interessert i informasjon om hørselens betydning for utvikling av demens, muskel- og skjelettplager, samt utenforskap hos de som har hørselstap. Ikke minst er foreningen opptatt av forebygging av hørselsskader, spesielt blant unge mennesker.

Informasjon i sosiale medier, i nyhetsbrev og støtte i ulike kampanjer er blant virkemidlene de to foreningene vil jobbe mer med fremover.