Utenlandske og norske filmer tekstes i dag på kino, med ett viktig unntak; dubbede barnefilmer. HLF vedtok på sitt landsmøte i slutten av juni en resolusjon med krav om at regjeringen innfører lovkrav for å sikre at alle filmer som vises på kino er tekstet.

Her er resolusjonen:

"En god filmopplevelse for alle"

I dag tekstes utenlandske filmer og norske filmer på kino, mens utenlandske filmer som er dubbet til norsk vises uten tekst. Dette gjelder hovedsakelig barnefilmer. HLF mener det er uakseptabelt at hørselshemmede barn og voksne som ser dubbede filmer ekskluderes.

Det er rundt 2500 hørselshemmede barn og unge i Norge. For barn er det viktig å bli akseptert og oppleve seg inkludert. Alle barn fortjener å få gode filmopplevelser og kunne delta i det sosiale rundt et kinobesøk på lik linje med sine venner. I 2020 vil det være en million hørselshemmede i Norge. Kravet om teksting er derfor også viktig for voksne med hørselstap som følger sine barn og barnebarn på kino. Det er et viktig bidrag til universell utforming av kinotilbudet."